Προσφέρουμε σειρά λύσεων και υπηρεσιών με βάση της τεχνογνωσίας μας, όπως:
  • Λύσεις συγκόλλησης χαλυβδοσυνδέσμων (weld-on connectors) για σωλήνες γεώτρησης και άντλησης με μεγάλη διάμετρο. Η μονάδα συγκόλλησης χαλυβδοσυνδέσμων παράγει ολοκληρωμένα τελικά προϊόντα και παρέχει βιομηχανικού επιπέδου ποιοτικό έλεγχο και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους πελάτες μας μέσω της φιλοσοφιας one-stop-shop.
  • Μειωμένοι χρόνοι παράδοσης, λόγω συνεχούς αποθέματος σε πρώτη ύλη και ρολών θερμής έλασης (τσέρκια).
  • Βέλτιστη επιλογή υλικών και ειδική δοκιμή χάλυβα και σωλήνων για κάθε πελάτη.
  • Μεταφορά των σωλήνων και παράδοση στον χώρο σας.
  • Λεπτομερείς προτάσεις στη διαχείριση έργου, στην ποιότητα, την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον, καθώς και στην τεκμηρίωση και τις υπηρεσίες logistics.