Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση νέων ενεργειακών κοιτασμάτων έχει δημιουργήσει αυξημένες ανάγκες για τεχνολογικές λύσεις που μπορούν να αντέξουν σε περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων όπως όξινο, αρκτικό κ.α.
Τέτοιες τυπικές εφαρμογές είναι:
 
  • Αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής περιεκτικότητας σε υδρόθειο (H2S - Sour gas).
  • Αγωγοί μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
  • Εφαρμογές σωλήνων reeling σε υποθαλάσσιους αγωγούς.
  • Εφαρμογές σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας.
  • Υποθαλάσσιοι αγωγοί μεταφοράς μεγάλου βάθους.
  • Αγωγοί και κατακόρυφοι σωλήνες με αντοχές σε υψηλή πίεση & θερμοκρασία.
  • Σωλήνες σε συνθήκες κόπωσης.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση τέτοιων απαιτητικών έργων σε όλο τον κόσμο. Από το 2002 μέχρι σήμερα έχουμε παραδόσει επιτυχώς πάνω από 2.000χλμ χερσαίων και υποθαλάσσιων αγωγών σε περιβάλλον όξινου περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το έργο Greencore την περίοδο 2011-2012 στις Η.Π.Α. με σωλήνα ποιότητας X70MS (sour service) και συνολικού μήκους ~400χλμ.
 
Η έμπειρη τεχνική μας ομάδα, η συνεργασία μας με τους προμηθευτές για την ανάπτυξη ποιοτήτων χάλυβα υψηλών προδιαγραφών,  οι υπερσύγχρονες παραγωγικές μας μονάδες και το νέο μας εργαστήριο ελέγχων διάβρωσης σε όξινο περιβάλλον εγγυώνται την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών που έχουν αυτά τα έργα.

Το νέο μας εργαστήριο ελέγχων διάβρωσης σε όξινο περιβάλλον (HIC & SSCC) είναι ακόμα ένα ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα που προσφέρει μειωμένους χρόνους ελέγχων και ευελιξία συντονισμού με την παραγωγή για την επίτευξη των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης.