Η έμπειρη τεχνική μας ομάδα, η συνεργασία μας με τους προμηθευτές για την ανάπτυξη ποιοτήτων χάλυβα υψηλών προδιαγραφών,  οι υπερσύγχρονες παραγωγικές μας μονάδες και το νέο μας εργαστήριο ελέγχων διάβρωσης σε όξινο περιβάλλον εγγυώνται την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών που έχουν αυτά τα έργα.

Μέσα από νέες τεχνολογικές λύσεις που επιτρέπουν την αυξανόμενη χρήση ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι έτοιμη για την ενεργειακή μετάβαση. Οι τεχνολογικές λύσεις που παρέχονται από τα προϊόντα μας επικεντρώνονται στους κύριους πυλώνες της ενεργειακής μετάβασης μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων, όπως:
  • Αγωγοί μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα - CO2: Τα τελευταία 15 χρόνια η Εταιρεία έχει παράξει σωλήνες για αγωγούς μεταφοράς CO2 συνολικού μήκους πάνω από 1.150 χλμ. και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος που θα επιτρέψουν την εφαρμογή της τεχνολογίας σε ευρεία κλίμακα.
  • Πιστοποιημένοι αγωγοί μεταφοράς υδρογόνου, ακολουθώντας τις απαιτήσεις του προτύπου ASME B31.12 option Β, για την ασφαλή μεταφορά υδρογόνου ως μείγματος με φυσικό αέριο ή σε καθαρή μορφή, μέσω νέου ή υπάρχοντος δικτύου αγωγών χάλυβα υψηλής πίεσης.

Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση νέων ενεργειακών κοιτασμάτων έχει δημιουργήσει αυξημένες ανάγκες για τεχνολογικές λύσεις που μπορούν να αντέξουν σε περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων όπως όξινο, αρκτικό κ.α.

Τέτοιες τυπικές εφαρμογές είναι:
  • Αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής περιεκτικότητας σε υδρόθειο (H2S - Sour gas).
  • Αγωγοί μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
  • Εφαρμογές σωλήνων reeling σε υποθαλάσσιους αγωγούς.
  • Εφαρμογές σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας.
  • Υποθαλάσσιοι αγωγοί μεταφοράς μεγάλου βάθους.
  • Αγωγοί και κατακόρυφοι σωλήνες με αντοχές σε υψηλή πίεση & θερμοκρασία.
  • Σωλήνες σε συνθήκες κόπωσης.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση τέτοιων απαιτητικών έργων σε όλο τον κόσμο. Από το 2002 μέχρι σήμερα έχουμε παραδόσει επιτυχώς πάνω από 2.000χλμ χερσαίων και υποθαλάσσιων αγωγών σε περιβάλλον όξινου περιβάλλοντος