Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι μια κορυφαία εταιρεία στην κατασκευή χαλυβδοσωλήνων, σε όλο τον κόσμο. Ο κλάδος, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, χαρακτηρίζεται από συνεχή τεχνολογική πρόοδο, διαφορές στις παραγωγικές διαδικασίες και εκτεταμένη χρήση των τεχνολογιών αιχμής. Η Σωληνουργεία Κορίνθου παρακολουθεί στενά τις αλλαγές και επενδύει στην έρευνα και τις τεχνολογικές εξελίξεις, τόσο μέσω της υλοποίησης τεχνικών έργων, όσο και μέσω της συνεργασίας με διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια.

Στη Σωληνουργεία Κορίνθου, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε μια ομάδα, η οποία εργάζεται σε τεχνολογίες αιχμής αναλαμβάνοντας προκλήσεις με ακέραιο και υπεύθυνο τρόπο.
 
Οι φοιτητές, που βρίσκονται στην τελευταία φάση των σπουδών τους και επιθυμούν να εργαστούν στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας στη βιομηχανία παραγωγής χαλυβδοσωλήνων, ως ασκούμενοι, μπορούν να απευθυνθούν εδώ.