Όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. (www.cpw.gr)

Πνευματική Ιδιοκτησία
Όλα τα σήματα, λογότυπα, η επωνυμία της εταιρείας, πληροφορίες, δεδομένα, εικόνες, έγγραφα, υποδείγματα κλπ. αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας Σωληνουργεία Κορίνθου ΑΕ (εφεξής η εταιρεία). Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται εδώ μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιονδήποτε συμβόλων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Σωληνουργεία Κορίνθου ΑΕ ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

Περιορισμός Ευθύνης
Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν αποτελούν πλήρη ενημέρωση ως προς τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία ούτε ως προς την εν γένει λειτουργία της. Για ακριβείς πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα της εταιρείας που αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και ο κάθε χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να επικοινωνήσει με την εταιρεία ώστε να λάβει αναλυτικές πληροφορίες. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον παρόντα διαδικτυακό τρόπο κατά τη δική της διακριτική ευχέρεια.

Έγγραφα
Όλα τα έγγραφα τα οποία παρέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο (ενδεικτικά αιτήσεις, πληροφορίες) εμπίπτουν στην ως άνω περίπτωση. Η εταιρεία δε δεσμεύεται σε καμία περίπτωση από το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Συνδέσεις προς άλλους Διαδικτυακούς Τόπους
Η Σωληνουργεία Κορίνθου ΑΕ δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών και σελίδων στα οποία μπορεί να οδηγηθείτε μέσω συνδέσεων. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Επιπλέον η σύνδεση με ιστοσελίδα που δεν ανήκει στην Σωληνουργεία Κορίνθου ΑΕ, δε συνεπάγεται ότι η Σωληνουργεία Κορίνθου ΑΕ υποστηρίζει την ιστοσελίδα, ούτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Προσωπικά δεδομένα
Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του παρόντος διαδικτυακού τόπου στο μέτρο που αυτό απαιτείται για τη σωστή λειτουργία και ανάπτυξή της. Ο επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Χρήση Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης του www.cpw.gr και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη-επισκέπτη. Αποστολή cookies εκτελείται όταν επισκέπτεστε το www.cpw.gr. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του διακομιστή που χρησιμοποιεί κάθε χρήστης-επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους.
 
Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη ούτε στον υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σ΄αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη του www.cpw.gr. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή σας.
 
Τα cookies ταξινομούνται τυπικά σε cookies περιόδου λειτουργίας (cookies λειτουργικότητας) και σε μόνιμα cookies.
 
Τα cookies περιόδου λειτουργίας δεν παραμένουν στον υπολογιστή σας μετά την έξοδο από την τοποθεσία web ή αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης.
 
Τα μόνιμα cookies είναι αυτά που παραμένουν στον υπολογιστή σας. Αυτό επιτρέπει στις διάφορες ιστοσελίδες να αναγνωρίσουν τον υπολογιστή σας, όταν ξαναανοίξετε τον πλοηγό σας ίντερνετ, ούτως ώστε η πλοήγησή σας να είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη.
 
Τα μόνιμα cookies μπορούν να διαγραφούν από τον ίδιο το χρήστη.
 
Tο www.cpw.gr είναι δυνατόν να αξιοποιεί τα cookies για διαφόρους λόγους,όπως για παράδειγμα προκειμένου για την διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους ή/και για τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών www.cpw.gr ή/και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα του www.cpw.gr καθώς και για τη στιγμιαία καταγραφή των τάσεων της κοινής γνώμης
 
Με αυτά τα cookies δε γίνεται να αναγνωριστεί η ταυτότητά σας. Απλώς μας παρέχουν ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες μας βοηθούν να κατανοήσουμε ποια σημεία της ιστοσελίδας μας ενδιαφέρουν τους επισκέπτες μας, καθώς κι αν αυτοί έχουν κάποιο πρόβλημα στην πλοήγησή τους. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτά τα cookies, ώστε να δοκιμάζουμε διαφορετικά σχέδια και χαρακτηριστικά για την ιστοσελίδα μας
 
Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται την αποστολή cookies από προεπιλογή, αλλά συνήθως μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης (browser) ώστε να αρνείται την παραλαβή τους ή να αποδέχεται επιλεκτικά ορισμένα cookies. Αν απενεργοποιήσετε τη λήψη cookies, ορισμένες δυνατότητες που παρέχονται στην τοποθεσία μας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ενώ ορισμένες ιστοσελίδες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά .
 
Η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org προσφέρει καλές κι απλές οδηγίες σχετικά με το πώς να διαχειρίζεστε τα cookies, χρησιμοποιώντας διαφορετικά είδη πλοηγών ίντερνετ.
 

Διαχείριση των προτιμήσεων Cookies