Η κύρια παραγωγική μονάδα της εταιρείας είναι εγκατεστημένη στη Βιομηχανική Περιοχή της Θίσβης στη Βοιωτία και θεωρείται μία από τις πλέον σύγχρονες μονάδες παραγωγής χαλυβδοσωλήνων, διεθνώς. Η πλήρης λειτουργία της μονάδας  ξεκίνησε το διάστημα 2001 / 2002. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επένδυση νέας μονάδας παραγωγής σωλήνων με τη μέθοδο LSAW-JCOE. Το εργοστάσιο καλύπτει συνολική έκταση 497 στρεμμάτων, εκ των οποίων τα 89 είναι στεγασμένα και βρίσκεται 1,5 χλμ από λιμενικές εγκαταστάσεις αποκλειτικής χρήσης.
 
Ο σύγχρονος παραγωγικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται, διασφαλίζει την κατασκευή σωλήνων υψηλών τεχνικών προδιαγραφών για την ενεργειακή βιομηχανία και κοίλων δοκών για τον κλάδο των κατασκευών και την δόμησης. Οι μονάδες εσωτερικής και εξωτερικής επένδυσης καθώς και έχουν καθιερώσει τη Σωληνουργεία Κορίνθου ως one-stop-shop προμηθευτή της ενεργειακής βιομηχανίας.