Εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης λειτουργούν λιμενικές εγκαταστάσεις με τρεις προβλήτες φορτοεκφόρτωσης, οι οποίες προσδίδουν ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ καθώς εξασφαλίζουν χαμηλούς χρόνους παραλαβής πρώτων υλών και παράδοσης έτοιμων προϊόντων, αλλά και πολύ χαμηλό κόστος μεταφοράς σε σχέση με τον αντγωνισμό.

Οι λιμενικές εγκαταστάσεις της ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης είναι καλά οργανωμένες και παρέχουν ακρίβεια εργασιών και ασφάλεια τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα προϊόντα. Διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως γερανούς αποβάθρας και λιμανιού, περονοφόρα οχήματα και λοιπά μηχανήματα φόρτωσης εμπορευμάτων.
 
Το λιμάνι έχει τρεις αποβάθρες:
 

Αποβάθρα No.1:

dock

Αποβάθρα No.2:

dock

Αποβάθρα No.3:

dock
 
Από το 2004 οι λιμενικές εγκαταστάσεις της ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης λειτουργούν σύμφωνα με το Διεθνή Κώδικα Aσφαλείας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Κώδικας ISPS). Ο κωδικός των εγκαταστάσεών κατά το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) είναι GRITA 0001.