Σχετικά με την Σωληνουργεία Κορίνθου

Δεσμευόμαστε να λειτουργούμε υπεύθυνα σε όλες τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες ενώ ταυτόχρονα επιζητούμε την ίδια ευθύνη από τους επιχειρηματικούς μας εταίρους.

Κύρια ζητήματα του κοινωνικού μας αντίκτυπου είναι η παροχή ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, η παρακολούθηση της απόδοσης της εφοδιαστικής μας αλυσίδας στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο περιβάλλον, και η αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Οι άνθρωποί μας

Πιστεύουμε πως οι άνθρωποί μας αποτελούν την κινητήρια δύναμη των δραστηριοτήτων της όντας ο πλέον σημαντικός παράγοντας λειτουργίας και ανάπτυξής της. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πολιτικές ανθρωπίνου δυναμικού που έχουν αναπτυχθεί, συμβάλλουν στη διατήρηση ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος, ενισχύουν την εξέλιξη και ανάπτυξη των ανθρώπων, δίνοντας τους κίνητρα για την επιδίωξη της αριστείας στην εργασία τους.

Επενδύουμε συνεχώς στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων μας και στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα υγείας και ασφάλειας και περιβάλλοντος. Ο εκπαιδευτικός προγραμματισμός μας πραγματοποιείται με στόχο τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων μας σε ένα τουλάχιστον πρόγραμμα κατάρτισης, ετησίως.

449
Σύνολο εργαζομένων
81%
Εργαζόμενοι προέρχονται από την τοπική κοινωνία
252
Εκπαιδεύσεις προσωπικού
4271ώρες
Εκπαίδευσης εργαζομένων & 2494 ώρες εκπαίδευσης συνεργατών