Σχετικά με την Σωληνουργεία Κορίνθου

Δεσμευόμαστε να λειτουργούμε υπεύθυνα σε όλες τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες ενώ ταυτόχρονα επιζητούμε την ίδια ευθύνη από τους επιχειρηματικούς μας εταίρους.

Κύρια ζητήματα του κοινωνικού μας αντίκτυπου είναι η παροχή ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, η παρακολούθηση της απόδοσης της εφοδιαστικής μας αλυσίδας στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο περιβάλλον, και η αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Οι άνθρωποί μας

Πιστεύουμε πως οι άνθρωποί μας αποτελούν την κινητήρια δύναμη των δραστηριοτήτων της όντας ο πλέον σημαντικός παράγοντας λειτουργίας και ανάπτυξής της. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πολιτικές ανθρωπίνου δυναμικού που έχουν αναπτυχθεί, συμβάλλουν στη διατήρηση ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος, ενισχύουν την εξέλιξη και ανάπτυξη των ανθρώπων, δίνοντας τους κίνητρα για την επιδίωξη της αριστείας στην εργασία τους.

Επενδύουμε συνεχώς στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων μας και στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα υγείας και ασφάλειας και περιβάλλοντος. Ο εκπαιδευτικός προγραμματισμός μας πραγματοποιείται με στόχο τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων μας σε ένα τουλάχιστον πρόγραμμα κατάρτισης, ετησίως.

499
Σύνολο εργαζομένων
89%
Εργαζόμενοι προέρχονται από την τοπική κοινωνία
245
Εκπαιδεύσεις προσωπικού
5980ώρες
Εκπαίδευσης εργαζομένων

Διατηρούμε ένα συνεχή διάλογο με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα μας, που συμβάλει στο τελικό προϊόν που έχει σημασία τόσο για τους προμηθευτές όσο και για τους Πελάτες

Οι πελάτες
Η πελατοκεντρική φιλοσοφία της Εταιρείας έχει επιφέρει ισχυρές, μακροπρόθεσμες και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις. Είναι σημαντικό για εμάς να καταλάβουμε εάν πετυχαίνουμε τους στόχους μας για να την επίτευξη της αποτελεσματικότητας, κερδοφορίας και βιωσιμότητας, δημιουργώντας παράλληλα αξία. Οι πελάτες διακρίνουν τη Σωληνουργεία Κορίνθου για την τεχνολογική της υπεροχή, την ευελιξία, την παροχή λύσεων βελτιστοποίησης κόστους και τη συνολική υψηλή απόδοση, όπως επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο από τους δείκτες ικανοποίησης πελατών

Υπαλλήλους
Οι άνθρωποί μας αποτελούν την κινητήρια δύναμη των δραστηριοτήτων της όντας ο πλέον σημαντικός παράγοντας λειτουργίας και ανάπτυξής μας. Οι προτεραιότητές μας περιλαμβάνουν προγράμματα για την υγεία και την ασφάλεια, τη δέσμευση και την ευημερία, την προώθηση της διαφορετικότητας και της ένταξης, τη συζήτηση των επιδόσεων και την παροχή ευκαιριών κατάρτισης και ανάπτυξης.

Προμηθευτές
Οι προμηθευτές μας μας υποστηρίζουν στην παροχή των υπηρεσιών μας. Η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην εφοδιαστική μας αλυσίδα αποτελεί μέρος της δέσμευσής μας να δημιουργήσουμε αξία για την κοινωνία.