Η Πολιτική Ποιότητας της Σωληνουργεία Κορίνθου αποτελεί σημαντικό κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού της Εταιρείας, που έχει σαν στόχο την ενίσχυση της ηγετικής θέσης της στην παγκόσμια αγορά χαλυβδοσωλήνων για την ενεργειακή βιομηχανία.

Για να το πετύχει αυτό, πρωταρχικός της στόχος είναι να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών της. Για την Εταιρεία η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων είναι υπόθεση όλων όσων εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή. Κεφαλαιοποιεί την ενεργό συμμετοχή της διοίκησης, των εργαζομένων,  των προμηθευτών και των πελατών της και δημιουργεί αίσθημα εμπιστοσύνης στους μετόχους.

Με την έννοια αυτή η Πολιτική Ποιότητας ενσωματώνει όλες εκείνες τις μεθόδους και πρακτικές που διασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων σε όλη την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας από τον σχεδιασμό του χάλυβα, την παραγωγή, την επένδυση, την αποθήκευση και τη διάθεση. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει τη συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών, σχετικά με την ικανοποίηση του πελάτη προκείμενου συνεχώς να βελτιώνουμε τις μεθόδους και πρακτικές που ακολουθούμε.

Η Ανώτατη Διοίκηση δεσμεύεται ως προς την Ποιότητα, γι’ αυτό παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των πρότυπων ISO 9001 & API Q1. Για να επιτύχουμε τους επιχειρηματικούς μας στόχους, πιστεύουμε πως το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πρέπει να ικανοποιεί όλες τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις και να στοχεύει στην ικανοποίηση του πελάτη.
 
 

Πιστοποιητικά

 
Πρότυπα παραγωγικής
μεθόδου ευθείας ραφής
(ERW/HFI), 26''
 • API 5L
 • API 5CT
 • ISO 3183
 • EN10208-2
 • DNV-OS-F101
 • AWWA C200
 • ASTM A252
 • ΕΝ10219
Πρότυπα παραγωγικής
μεθόδου ελικοειδούς ραφής
(SAWH), 100''
 • API 5L
 • API 5CT
 • ISO 3183
 • EN10208-2
 • AWWA C200
 • ASTM A252
 • ΕΝ10219
Πρότυπα παραγωγικής
μεθόδου ευθείας
ραφής (LSAW), 56''
 • API 5L
 • ISO 3183
 • EN10208-2
 • DNV-OS-F101
 • AWWA C200
 • ASTM A252
Πρότυπα παραγωγικών
διαδικασιών εσωτερικής και
εξωτερικής επένδυσης
 • DIN 30670
 • DIN 30671
 • DIN 30678
 • DNV-RP-F106
 • NFA 49-710
 • NFA 49-711
 • CAN CSA
 • Z245.20-21
 • API RP 5L2
 • ISO 15741
 • AWWA C210
 • ISO 21809-1
 • ISO 21809-2
 • EN 10301
 • DEP31.40.30.31
 • NACE RP0394