Παρόλο που η Σωληνουργεία Κορίνθου διαθέτει εγκαταστάσεις για την παροχή ευρείας γκάμας επενδύσεων σωλήνων, και ενώ συνεχίζουμε να επενδύουμε ώστε να επεκτείνουμε τις δυνατότητές μας, ενδέχεται σε κάποιο έργο να υπάρξουν απαιτήσεις για κάποιο είδος επένδυσης που δεν είναι διαθέσιμο στις εγκαταστάσεις μας στη Θίσβη.

Η Εταιρία συνεργάζεται με εταιρίες που παρέχουν εξειδικευμένες επενδύσεις σωλήνων, προσφέροντας ένα πλήρες πακέτο επενδύσεων για σωλήνες για κάθε χερσαία ή υποθαλάσσια εφαρμογή:
  • Εξωτερική επένδυση θερμομόνωσης - Καθώς αναπτύσσεται συνεχώς η διέλευση αγωγών από βαθιά ύδατα, αυξάνεται και η ανάγκη για πιο εξελιγμένες επενδύσεις θερμομόνωσης με πολλαπλά στρώματα. Και σε αυτή την περίπτωση η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει εξασφαλίσει συνεργασίες και παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία θερμομόνωσης απαιτηθεί. 
  • Λοιπές ειδικές επενδύσεις - Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει τη δυνατότητα να παράσχει κι άλλα είδη ειδικής ή κατά παραγγελίας επένδυσης εφόσον ζητηθούν, π.χ. επένδυση ανθεκτική σε υψηλή θερμοκρασία, επένδυση ανθεκτική στη φθορά, κ.λπ.