Τα τελευταία 15 έτη, η Σωληνουργεία Κορίνθου κατέχει ηγετική θέση στην κατασκευή και προμήθεια υψηλής ποιότητας σωλήνων υψίσυχνης συγκόλλησης (HFI) για υποθαλάσσιους αγωγούς φυσικού αερίου και πετρελαίου. Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε προμηθεύσει και λειτουργούν επιτυχώς πάνω από 2.500χλμ. υποθαλάσσιων αγωγών.
 
Η παρουσία της Σωληνουργεία Κορίνθου στην αγορά υποθαλάσσιων αγωγών ενισχύεται περαιτέρω από την προσθήκη της νέας μονάδας ευθείας ραφής LSAW, εξωτερικών διαμέτρων 16’’ έως 56’’. Οι τεχνολογικές καινοτομίες της νέας γραμμής μεθόδου JCOE, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη τεχνογνωσία και πολύχρονη εμπειρία της Εταιρίας, εγγυόνται την άμεση και αποτελεσματική εκμετάλλευση των νέων δυνατοτήτων για την παραγωγή και διάθεση προίοντων (διαλυτικά) με στόχο εφαρμογές μεσαίου και μεγάλου βάθους (deep & ultra deep).
 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου διαθέτει, πλέον, μια ευρεία γκάμα προιόντων που χρησιμοποιούνται συνήθως σε υποθαλάσσιες εφαρμογές μεταφοράς, εξόρυξης ή άντλησης για φυσικό αέριο και πετρέλαιο
 
Η κουλτούρα και το όραμα μας είναι απόλυτα εναρμονισμένα με των πελατών μας. Ειδικότερα, όλοι μας στη Σωληνουργεία Κορίνθου κατανοούμε και διασφαλίζουμε ότι σε θέματα ποιότητας, υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς.;