Η Σωληνουργεία Κορίνθου μπορεί να προμηθεύσει σωλήνες με μήκη αυστηρών ανοχών ή σταθερού μήκους, όταν αυτό ζητηθεί.

Εχουμε την παραγωγική δυνατότητα για μήκη σωλήνων που φτάνουν τα 23,2μ για την μονάδα HFI και 18μ για τις μονάδες HSAW και LSAW, οπότε μπορούμε να προσφέρουμε σημαντικό εύρος δυνατοτήτων για την βέλτιστοποίηση του μήκους κάθε έργου ξεχωριστά.