Η Σωληνουργεία Κορίνθου κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά κατασκευής χαλυβδοσωλήνων για αγωγούς, στους κλάδους ενέργειας και κατασκευών.

Η πολυετής εμπειρία μας βοηθά να κατανοούμε πλήρως και να καλύπτουμε τις ανάγκες των πελατών μας.

Η Εταιρία παρέχει λύσεις και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στα έργα των πελατών μας, είτε πρόκειται για υψηλών προδιαγραφών υποθαλάσσιους αγωγούς, είτε για απαιτητικούς χερσαίους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου, ακόμη και  για μεταφορά 100% υδρογόνου σε υψηλές πιέσεις μέσω αγωγών χάλυβα μεγάλης διαμέτρου/υψηλής αντοχής, είτε για εξειδικευμένες κοίλες διατομές (κοίλους δοκούς) ειδικών προδιαγραφών.

Η ισχυρή δέσμευση της Σωληνουργεία Κορίνθου στην παρακολούθηση και εφαρμογή τεχνολογίας αιχμής στην παραγωγική μας διαδικασία σε συνδυασμό με το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό μας, συνθέτουν την εταιρική μας κουλτούρα για συνεχή καινοτομία.

Η επιδίωξη χρήσης βέλτιστων τεχνικών και η συνολικά υψηλή επίδοση υπηρεσιών έχει σαν αποτέλεσμα να προσφέρουμε στους πελάτες μας προϊόντα υψηλής ποιότητας, με μειωμένους χρόνους παράδοσης, χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης και συνεπώς επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

Η Εταιρία συνδυάζει την τεχνογνωσία στην κατασκευή σωλήνων με μια πελατοκεντρική αντίληψη, πακέτο ολοκληρωμένων υπηρεσιών και την ευελιξία στην κάλυψη των ολοένα και πιο απαιτητικών αναγκών την αγοράς.