Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναγνωρίζει ότι στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά όλοι οι προμηθευτές οφείλουν να έχουν προστιθεμένη αξία και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η αποστολή μας είναι να είμαστε προμηθευτής επιλογής στον κλάδο της ενέργειας. Στόχος μας είναι να υπερβαίνουμε τις προσδοκίες των πελατών μας, να αναλύουμε τις άμεσες και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις τους και στη συνέχεια να προσφέρουμε λύσεις και προτάσεις που έχουν προστιθέμενη αξία για το έργο τους.

Για να το επιτύχουμε αυτό, συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας από την αρχική φάση ενός έργου και ακούμε τις απαιτήσεις και τους προβληματισμούς τους. Μετά από μελέτη και διαθέτοντας ένα από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στον κόσμο και διαφορετικές παραγωγικές διαδικασίες που δίνουν πλήθως επιλογών, συζητάμε και να προσαρμόζουμε ανάλογα την προσέγγισή μας. Έτσι, καταλήγουμε σε κάποιο από τα ακόλουθα ή σε όλα:
 • Παροχή εναλλακτικών προτάσεων για την παραγωγική μέθοδο του χαλυβδοσωλήνα με σκοπό την μείωση του κόστους υλικού χωρίς συμβιβασμούς στην λειτουργικότητα και ποιότητα, π.χ. λύσεων χρήσης συγκολλητού σωλήνα αντι για σωλήνα χωρίς ραφή (seamless) που έχει σημαντικά μεγαλύτερο κόστος και χρόνο παράδοσης.
 • Βελτιστοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών των σωλήνων, λαμβάνοντας υπόψη σύγχρονες δυνατότητες παραγωγής και τις βέλτιστες τεχνικές που χρησιμοποιούμε.
 • Βέλτιστη περιγραφή των σωλήνων, π.χ. πάχος τοιχώματος, ποιότητα και επιλογές μήκους διάτμησης.
 • Βελτιωμένες ανοχές διάστασης που θα μειώσουν το κόστος τελικής επεξεργασίας και τον χρόνο υλοποίησης του έργου.
 • Επιπλέον εργασίες που μπορεί να παρέχει η Σωληνουργεία Κορίνθου στις εγκαταστάσεις της, π.χ. κατεργασία, κοπή, προκατασκευή, ειδική σήμανση.
 • Πρόσθετες υπηρεσίες που μπορεί να υλοποιήσει η Σωληνουργεία Κορίνθου μέσω των επιλεγμένων υπεργολάβων και των συνεργατών π.χ. προμήθεια λοιπών προιόντων που δεν παράγει η Εταιρία όπως γωνίες σωλήνων, συνδέσμους σωλήνων, σωλήνες χωρίς ραφή ή ειδικές επενδύσεις όπως σκυρόδεματος ως επένδυση βάρους ή ακόμα και καλώδια μεταφοράς ενέργειεας.
 • Λεπτομερείς προτάσεις για τη βέλτιστη διαχείριση έργου, την ποιότητα, την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, για την τεκμηρίωση και για τις υπηρεσίες logistics.
 • Βέλτιστες διαδικασίες φόρτωσης/εκφόρτωσης πλοίων.
 • Βέλτιστες διαδικασίες συσκευασίας, μεταφοράς και αποθήκευσης.
 • Αμεσης και αποτελεσματικής διασύνδεσης λογισμικού, πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών αναφορών.
 

Οι υπηρεσίες μας:
 • Logistics
 • Αποθήκευση
 • Εργαστηριακές δοκιμές (Sour service, Υδρογόνου)
 • Επένδυση σωλήνων
 • Έξτρα αυστηρών ανοχών διαστάσεων για ειδικές χρήσεις
 • Fixed lengths
 • Double Jointing
 • Υπηρεσίες κοπής
 • Τεχνική υποστήριξη