Μ. Φικιώρης , Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Ο κ. Μελέτης Φικιώρης είναι πρόεδρος του Δ.Σ. της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ από τον Ιούλιο του 2017. Είναι δικηγόρος Αθηνών από το 1973, νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων και συμμετέχει σε διοικητικά συμβούλιά τους
Ι. Παναγιωτόπουλος , Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Ο κ. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ από τον Ιούλιο του 2017. Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Ινστιτούτο Επιμορφώσεως στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Εργάζεται στη VIOHALCO από το 1968 στη Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων των εταιριών του ομίλου. Από το 2005 είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία», μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «SOVEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς και μέλος άλλων εταιριών της Viohalco.
Ι. Σταυρόπουλος
Ο κ. Ιωάννης Σταυρόπουλος είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά και εργάζεται στη Viohalco από το 1972. Έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής στην Εταιρία ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ (1978), Γενικός Διευθυντής στην Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (1989), Γενικός Διευθυντής στην ΚΕΜ (1998) και Γενικός Διευθυντής στη ΣΙΔΕΝΟΡ (1999). Μετέχει ως εκτελεστικός μέλος στην Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ και ως απλό μέλος σε άλλες εταιρίες της Viohalco.
Ν. Γαλέτας
Ο κ. Νικόλαος Γαλέτας είναι μέλος του Δ.Σ. της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ από τον Ιούνιο του 2016. Είναι απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με σπουδές στο Technische Hochschule Wien ενώ είναι πτυχιούχος μηχανικός της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων του Ε.Μ.Π. Στην πολυετή καριέρα του ο κ. Γαλέτας έχει αναλάβει διευθυντικές θέσεις στην ΕΤΒΑ (Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης), στην Ε.Π.Α. (Εταιρία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης), στην ΕΤΕΒΑ (Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Ανάπτυξης) στην οποία διετέλεσε και Γενικός Διευθυντής. Ο κ. Γαλέτας έχει επίσης διατελέσει Σύμβουλος Διοίκησης στην ΕΤΕΒΑ και στην EFG EUROBANK PROPERTIE SA.E., ενώ υπήρξε μέλος Δ.Σ. σε πλειάδα Εταιριών μεταξύ των οποίων οι EFG EUROBANK PROPERTIES ΑΕΑΑΠ και ΕΡΤ (αντιπρόεδρος), καθώς και σε διάφορες θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου ΕΤΕΒΑ στις οποίες ανέλαβε τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. κατά την πολυετή σταδιοδρομία του στον οργανισμό αυτό. Επιπλέον την περίοδο 1990 - 1992 προσέφερε συμβουλευτικές υπηρεσίες στους Υπουργούς Εσωτερικών, Γεωργίας και Συντονισμού. 
Ν. Σαρσέντης
Ο κ. Νικόλαος Σαρσέντης εργάζεται στη Σωληνουργεία Κορίνθου από το 2011. Είναι πτυχιούχος μηχανολόγος μηχανικός απόφοιτος του University College London με μεταπτυχιακές σπουδές MSc σε advanced applied mechanics και σε management science από το Imperial College of Science and Technology του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Από το 2006 εργάζεται στον όμιλο Σιδενόρ σαν Επιχειρησιακός Διευθυντής του Κλάδου της Σωληνουργείας. Στο παρελθόν ο κ. Σαρσέντης κατείχε διευθυντικές θέσεις στις εταιρίες Friesland Foods, Tetra Pak, Alfa Laval και Diamant Boart.