Οι κύριοι αγωγοί μεταφοράς και τα δίκτυα παραγωγής / συγκέντρωσης αποτελούν το επίκεντρο της εφαρμογής των προιόντων μας.
 
Η Εταιρία έχει επενδύσει σημαντικά σε τεχνολογίες αιχμής στην παραγωγή σωλήνων ευθείας ραφής HFΙ και LSAW. Η δέσμευσή μας στην ποιότητα, την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον, την καινοτομία και την τεχνολογική υπεροχή, σε συνδυασμό με την εκτενή εμπειρία και την πελατοκεντρική κουλτούρα μας, μας επιτρέπει να προσθέτουμε αξία στα πλέον απαιτητικά υποθαλάσσια έργα. Για τέτοιες εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων συνεργαζόμαστε με παραγωγούς χάλυβα (πρώτη ύλη σε μορφή τσερκιών ή φύλλα χάλυβα) με υψηλά στάνταρ ποιότητας και πολύχρονη εμπειρία σε παρόμοια έργα.
 
Οι σωλήνες της Σωληνουργεία Κορίνθου συμμορφώνονται με όλα τα κύρια διεθνή πρότυπα που αφορούν στις υποθαλλάσιες εφαρμογές, περιλαμβανομένων των προτύπων DNV OS F101, API 5L/ISO 3183 Appendix J, ενώ, όπου απαιτείται, ακολουθούνται και οι πρόσθετες προδιαγραφές των πελατών.
 
Η Εταιρία έχει την γνώση και την εμπειρία και συμμορφώνεται με τις ειδικές προδιαγραφές για τις μεθόδους πόντισης υποθαλάσσιων αγωγών S / J laying methods καθώς και Reel-lay και των προδιαγραφών αντοχής σε όξινα περιβάλλοντα (HIC/SSCC ). Η πρόσφατη εγκατάσταση στο εργοστάσιο της Θισβης πιστοποιημένου εργαστηρίου ελέγχων διάβρωσης για όξινο περιβάλλον αναμένεται να δώσει επιπλέον ευελιξία στην Εταιρία για την κάλυψη των αναγκών των πελατών μας.
 
Τα προιόντα μας διατίθενται και με εξωτερική αντιδιαβρωτική επένδυση 3LPE ή 3LPP (Εξωτερική Επένδυση Τριών Στρωμάτων Πολυαιθυλενίου ή Πολυπροπυλενίου), FBE ή ARO ( εποξειδική βαφή ενός ή δύο στρωμάτων) σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές όπως ISO 21809 και DNV FP R106.
Εξωτερική επένδυση από σκυρόδεμα που συναντάται συχνά σε υποθαλάσσιες εφαρμογές είναι ακόμα μέσα στο πακέτο των παρεχομένων υπηρεσιών.
 
Οι παραγωγικές μας εγκαταστάσεις στη Θίσβη περιλαμβάνουν μονάδες παραγωγής σωλήνων, μονάδες επένδυσης σωλήνων και λιμενικές εγκαταστάσεις (αποκλειστικής χρήσης). Όλες οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε ακτίνα 1,5 χλμ. Έτσι, διασφαλίζεται η υψηλή λειτουργική αποτελεσματικότητα, η μειωμένη ανάγκη για μεταφορές, τα χαμηλότερα κόστη, ο καλύτερος προγραμματισμός και γενικά η μείωση του κινδύνου ποιότητας, υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος (QHSE).
 
Η υλοποίηση έργων υψηλής ποιότητας με ταυτόχρονη μείωση του κόστους αποτελεί αυξανόμενη απαίτηση της αγοράς ενέργειας. Η αξία των σωλήνων, ως ποσοστό του κόστους, είναι σημαντική γι’αυτό και η Σωληνουργεία Κορίνθου κατανοεί πλήρως τον ρόλο της στην προσπάθεια των πελατών να επιτύχουν μείωση κόστους χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

Οι παραγωγικές μας δυνατότητες που βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής και η εμπειρία μας στην υλοποίηση απαιτητικών έργων, μας επιτρέπει την πρόταση λύσεων και εναλλακτικών προς τους πελάτες με σκοπό την επίτευξη συνολικής μείωσης κόστους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι από τους ελάχιστους παραγωγούς παγκοσμίως, που διαθέτει 3 διαφορετικές μεθόδους παραγωγής συγκολλητού σωλήνα (HFI, HSAW, LSAW) και έχει τη δυνατότητα πρότασης εναλλακτικών, με σκοπό τη μείωση κόστους προμήθειας και εγκατάστασης καθώς του χρόνου υλοποίησης, όπως:
 
  • Σωλήνες υψίσυχνης συγκόλλησης ευθείας ραφής (HFI) εναλλακτικά των σωλήνων χωρίς ραφή (seamless), για διαμέτρους 8 - 18” 
  • Σωλήνες ευθείας ραφής LSAW εναλλακτικά των σωλήνων χωρίς ραφή (seamless), για διαμέτρους 16 - 20” 
  • Σωλήνες υψίσυχνης συγκόλλησης ευθείας ραφής (HFI) εναλλακτικά των σωλήνων LSAW, για διαμέτρους 16 - 26” 

Η παραγωγή και διάθεση προιόντων που μειώνουν τον όγκο εργασιών που εκτελείται στη χερσαία βάση του κατασκευαστή του έργου που έχει αναλάβει την τοποθέτηση των αγωγών ή εν πλω στο πλοίο που ποντίζει τους αγωγούς παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη μείωση του συνολικού κόστους του έργου. Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναγνωρίζει αυτή την ανάγκη και διαθέτει μια σειρά μοναδικών δυνατοτήτων, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου και τη σχετική διαδικασία παραγωγής:
 
  • Σωλήνες με εξωτερική επένδυση μήκους έως και 23,2 μέτρα. 
  • Αυστηρότερες ανοχές διάστασεων σε σχέση με τις απαιτήσεις των προτύπων API / DNV για υποθαλάσσιους αγωγούς.
  • Λεπτομερής καταγραφή και αποτύπωση των διαστασιολογικών χαρακτηριστικών των άκρων των σωλήνων με την χρήση ρομποτικού συστήματος μέτρησης laser