Είτε πρόκειται για τοίχο αντιστήριξης είτε για ένα πιο πολύπλοκο λιμενικό έργο, η Σωληνουργεία Κορίνθου μπορεί να παρέχει μια οικονομική λύση προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του έργου σας.

Μπορούμε να παράγουμε πυλώνες αντιστήριξης, με μήκος έως 33 μέτρα ή και περισσότερο με συγκόλληση επιμέρους σωλήνων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου.

Η Εταιρία είναι επίσης σε θέση να δημιουργήσει πακέτο υλικών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει εποξειδική βαφή με λιθανρακόπισσα για αντοχή στο θαλάσσινο νερό ή τις ζώνες βύθισης, συγκόλληση συνδέσμων, συγκόλληση επιμέρους σωλήνων για επίτευξη μεγαλύτερου μήκους ή κοπή και προκατασκευή για ειδικά μέρη.