Η Σωληνουργεία Κορίνθου εξυπηρετεί τις ανάγκες του κλάδου κατασκευών μέσω της εκτεταμένης σειράς κοίλων δοκών σε τετράγωνες, ορθογώνιες και στρογγυλές διατομές, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε αρχιτεκτονικές και βιομηχανικές εφαρμογές, καθώς και σε έργα υποδομής.

Οι κοίλες δοκοί της Σωληνουργεία Κορίνθου εξελίσσουν τις κατασκευές από χάλυβα χρησιμοποιώντας υψηλής αντοχής χάλυβα, σύμφωνα με τα πρότυπα EN10219, EN10225, API και ASTM. Τα προϊόντα διατίθενται σε ευρεία γκάμα διατομών και πάχους τοιχώματος, σε παραγωγή υψίσυχνης συγκόλλησης (HFI), ελικοειδούς ραφής βυθισμένου τόξου (HSAW) και ευθείας ραφής LSAW, κατάλληλα για ιδιαίτερα απαιτητικές χαλύβδινες κατασκευές, όπως:
  • Οδογέφυρες και πεζογέφυρες
  • Οροφές, στέγαστρα και διάφορες ανοδομές σε αεροδρόμια, στάδια, εμπορικά κέντρα, κ.λπ.
  • Μεγάλου ανοίγματος χαλύβδινες κατασκευές
  • Γερανοί, βραχίονες και πυλώνες
  • Δομικά πλαίσια σε χωματουργικά, αγροτικά μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό, βαγόνια και οχήματα βαρέως τύπου
  • Πυλώνες και πλαίσια οδοσήμανσης
  • Χωροδικτυώματα θεμελίωσης και ανοδομής σε θαλάσσιες εξέδρες παραγωγής πετρέλαιου, φυσικού αέριου και ανεμογεννήτριες
  • Πυλώνες θεμελίωσης και αντιστήριξης