Στη Σωληνουργεία Κορίνθου αναγνωρίζουμε την καθοριστική συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα στην επιτυχία μας. Η Εταιρεία προσελκύει, αναπτύσσει και απασχολεί άτομα με εξαιρετικές ικανότητες, που μοιράζονται τις αξίες μας και επιθυμούν να κάνουν τη διαφορά. Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να εντείνουν τις ικανότητές τους και να χρησιμοποιούν τεχνικές γνώσεις τους, ώστε να υλοποιήσουμε τη στρατηγική μας και να συμβάλουν στην μακροπρόθεσμη πορεία μας.
 
Υλοποιούμε εκτενή προγράμματα κατάρτισης, τα οποία όχι μόνο διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι μας συνεχώς μαθαίνουν και βελτιώνονται, αλλά και ότι έχουν την ευκαιρία να έχουν κίνητρα, να αναπτύξουν και να ικανοποιήσουν τη φιλοδοξία τους για μία ικανοποιητική επαγγελματική ζωή.
 
Αναζητούμε εργαζόμενους, οι οποίοι αναπτύσσονται μέσα από τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την ενέργεια και την ενθάρρυνση, και ανταμείβονται για τα εξαιρετικά αποτελέσματα τους. Οι άνθρωποί μας προσπαθούν για εξαιρετικά αποτελέσματα και δεσμεύονται να εργάζονται με ακεραιότητα και με τρόπο που συνάδει με τον Κώδικα Δεοντολογίας μας.