Εγκατάσταση μονάδας διπλής συγκόλλησης (Double jointing), έχει ρυθμιστεί για να ενώνει άκρα σωλήνων, μετατρέποντας σωλήνες DRL 40 ft. (12 m) σε 80 ft. (24 m), παρέχοντας υπηρεσίες του για μια σειρά πελατών, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και παράλληλα βελτιώνοντας την ποιότητα των συγκολλήσεων.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή της διαδικασίας είναι ο πλέον τεχνικά προηγμένος και αποτελείται από:
  • Εξοπλισμός εσωτερικής σύζευξης (ILUC) με θέση αποθήκευσης για σωστή συγκέντρωση και ευθυγράμμιση σωλήνων.
  • DJ-SAW OD συγκόλληση ρίζας & σταθμός συγκόλλησης καπακιών DC/AC.
  • DJ ID μονάδα συγκόλλησης DC/AC.

Παραγωγικές δυνατότητες:
 
Pipe outside diameter Standard 406 mm (16”) – 1.420 mm (56”)
Wall thickness (Absolut) 9.5 – 25.4 mm
Material grade Up to X100 / 840 MPa
Pipe length (Single Joint) 8,000 – 12,800 mm
Pipe length (Double Joint) 16,000 – 25,600 mm
Pipe weight (max) ~ 0.75T / meter
Rotation/travel speed pipe during welding Between 10 – 120cm/minute