Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς χαλυβδοσωλήνων, διεθνώς  για τους κλάδους της ενέργειας και των κατασκευών, ως αποτέλεσμα συνδυασμού ισχυρής πελατοκεντρικής κουλτούρας με μια βέλτιστη ισορροπία τεχνικής ικανότητας και εμπορικής ανταγωνιστικότητας.

Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι:
  • Υπερσύγχρονες, ικανές και ταυτόχρονα υψηλά αποδοτικές, παραγωγικές εγκαταστάσεις.
  • Η μακρόχρονη συνεργασία με προμηθευτές πρώτων υλών χάλυβα υψηλής ποιότητας μας επιτρέπει μοναδική εμπορική και τεχνική ευελιξία κατά την επιλογή των προμηθευτών χάλυβα για κάθε έργο.
  • Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό και η κουλτούρα επιδίωξης της αριστείας.
  • Η μακροχρόνια και παγκόσμια, εμπειρία στην προμήθεια σωλήνων για απαιτητικές χερσαίες και υποθαλάσσιες εφαρμογές και πλήρη κατανόηση των προσδοκιών των πελατών.
  • Ευέλικτη και πελατοκεντρική προσέγγιση που αμφισβητεί ξεπερασμένες αντιλήψεις για το τι να περιμένουμε από τους κατασκευαστές.
  • Όλα σε μια τοποθεσία:  Συγκόλληση σωλήνων (4 μονάδες παραγωγής) και επένδυση σωλήνων, για την προμήθεια ενός πλήρους πακέτου χερσαίων/υποθαλάσσιων αγωγών.
  • Οι τεχνολογικές λύσεις που παρέχονται από τα προϊόντα μας και επικεντρώνονται στους κύριους πυλώνες της ενεργειακής μετάβασης που είναι το φυσικό αέριο, το υδρογόνου και CCS (δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα).
  • Η φιλοσοφία ‘οne stop shop’, που υποστηρίζεται από εγκαταστάσεις εξωτερικής και εσωτερικής επένδυσης (FBE, ARO, 3LPE, 3LPP, Internal Epoxy), εγκαταστάσεις επένδυσης σκυροδέματος (CWC), εγκαταστάσεις Double jointing, Weld on Connectors, εργαστήριο ελέγχων διάβρωσης σε όξινο περιβάλλον και αποθηκευτικοί χώροι
  • Αποκλειστική χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται μόλις 1,5 χιλιόμετρα μακριά.