Η εύρεση νέων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου εξασφαλίζει τη συνεχή πρόσβαση όλων στην ενέργεια. Η σημαντική πρόοδος της τεχνολογίας κατέστησε δυνατή την ανάπτυξη μεθόδων για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου σε δύσκολα γεωλογικά περιβάλλοντα, τα οποία έως τώρα θεωρούνταν απαγορευτικά, όπως μεγάλα θαλάσσια βάθη και σχιστολίθικα πετρώματα.

Σε αυτή την πρόκληση ανταποκρινόμαστε μαζί με τους πελάτες μας παρέχοντας μια ευρεία γκάμα σωλήνων Casing, για χρήση σε κάθε είδους γεώτρηση και ολοκλήρωση φρεάτιων εξόρυξης πετρέλαιου και φυσικού αερίου, τόσο για χερσαία όσο και για υποθαλάσσια παραγωγή.