Παρόλο που ο σχεδιασμός των προϊόντων δεν εμπίπτει στο πεδίο δραστηριότητάς μας, η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την πολύχρονη εμπειρία της για την παροχή τεχνικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κάποιο από τα ακόλουθα ή όλα:
  • Ανάλυση κόστους κύκλου ζωής για σύγκριση σωλήνων χάλυβα και άλλων λύσεων αντιδιαβρωτικής προστασίας / επένδυσης
  • Ανάλυση μηχανικών ιδιοτήτων χάλυβα και πάχους τοιχωμάτων σαν συνάρτηση της μείωσης βάρους του σωλήνα ανα μονάδα μήκους
  • Υποστήριξη για την Τεχνικοοικονομική σύγκριση σωλήνων με συγκόλληση έναντι σωλήνων χωρίς ραφή
  • Ανάλυση στατιστικών στοιχείων παραγωγικής διαδικασίας
  • Υποστήριξη στην σύνταξη Μελέτες βιωσιμότητας (FEED studies)
  • R&D - Έρευνα και ανάπτυξη και JIP - Joint industrial projects
  • Προγράμματα περιβαλλοντικών δοκιμών κατά παραγγελία για συγκεκριμένο έργο
Η καταρτισμένη και έμπειρη τεχνική ομάδα της Σωληνουργεία Κορίνθου είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση σας.