Η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS) περιλαμβάνει τη σύλληψη, τη μεταφορά και την αποθήκευση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από σταθμούς παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, βιομηχανίες και κοιτάσματα φυσικού αερίου με έγχυση των δεσμευμένων αερίων θερμοκηπίου στο έδαφος.

Η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS) αναφέρεται σε μια σειρά τεχνολογιών που μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των παγκόσμιων ενεργειακών και κλιματικών στόχων.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει ήδη μακρά εμπειρία στην παραγωγή αγωγών μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα - CO2. Τα τελευταία 15 χρόνια η Εταιρεία έχει παράξει σωλήνες για αγωγούς μεταφοράς CO2 συνολικού μήκους πάνω από 1.150 χλμ. και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος που θα επιτρέψουν την  εφαρμογή της τεχνολογίας σε ευρεία κλίμακα.