Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της Σωληνουργεία Κορίνθου έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες κοπής εκτός παραγωγικής γραμμής (offline), προκειμένου για κοπή σωλήνων σε μικρότερα μήκη, εφόσον απαιτείται, π.χ. κοντοί σωλήνες για χρήση σε συνδέσμους σωλήνων, σε εξαρτήματα συγκόλλησης σωλήνων, δοκιμαστικά εξαρτήματα για πιστοποίηση μεθόδου συγκόλλησης (WPQ) ή άλλες ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις.

Επίσης, είναι δυνατή η παροχή πιο λεπτομερών υπηρεσιών διατομής και κοπής σωλήνων με λέιζερ, προκειμένου για πελάτες που προτιμούν να ελαχιστοποιήσουν τις επακόλουθες εργασίες κατασκευής και κοπής, πριν την παραγωγή του χαλυβδοσωλήνα.