Είτε πρόκειται για ηπειρωτικό δίκτυο αγωγών μεταφοράς αερίου μεγάλης διαμέτρου είτε για περίπλοκο πακέτο σωλήνων για τοπικό δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, η Σωληνουργεία Κορίνθου, στοχεύει να είναι ο προτιμώμενος προμηθευτής σας.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου διαθέτει από τις ευρύτερες γκάμες προϊόντων σε παγκόσμια κλίμακα για χαλυβδοσωλήνες που χρησιμοποιούνται σε χερσαίους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου, σε αγωγούς επανέγχυσης CO2 (διοξειδίου του άνθρακα) και σε αγωγούς μεταφοράς πετροχημικών και καυσίμων.

Τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με όλα τα διεθνή πρότυπα που αφορούν χερσαίες εφαρμογές, όπως API 5L και ISO 3183, ενώ όπου απαιτείται ακολουθούνται και πρόσθετες προδιαγραφές που θέτει ο πελάτης, περιλαμβανομένων των προδιαγραφών αντοχής σε HIC/SSCC (όξινα περιβάλλοντα).

Επίσης, διαθέτουμε τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για εφαρμογή εξωτερικών αντιδιαβρωτικών επενδύσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται συχνά σε χερσαίες εφαρμογές, όπως FBE ή ARO (εποξειδική βαφή ενός ή δύο στρωμάτων), 3LPE ή 3LPP (Εξωτερική Επένδυση Τριών Στρωμάτων Πολυαιθυλενίου ή Πολυπροπυλενίου), καθώς και εσωτερικών επενδύσεων Epoxy (Εσωτερική Επένδυση Εποξειδικής Βαφής).

Οι παραγωγικές μας εγκαταστάσεις στη Θίσβη περιλαμβάνουν μονάδες παραγωγής σωλήνων, μονάδες επένδυσης σωλήνων και λιμενικές εγκαταστάσεις (αποκλειστικής χρήσης). Όλες οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε ακτίνα 1,5 χλμ. Έτσι, διασφαλίζεται η υψηλή λειτουργική αποτελεσματικότητα, η μειωμένη ανάγκη για μεταφορές, τα χαμηλότερα κόστη, ο καλύτερος προγραμματισμός και γενικά η μείωση του κινδύνου ποιότητας, υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος (QHSE).

 Η ελαχιστοποίηση της διαχείρισης των σωλήνων κατά την φάση της κατασκευής και τελικής εγκατάστασης είναι καίρια για τη μείωση του συνολικού κόστους του έργου. Προς αυτή την κατεύθυνση η Σωληνουργεία Κορίνθου, πλέον, είναι σε θέση να προσφέρει επενδυμένους σωλήνες με μεγάλο μήκος που φτάνει τα 24,2 μέτρα για τη μονάδα 26’’ HFI και έως 18 μέτρα από τις μονάδες 56’’ LSAW και 100’’ HSAW.
 
 

Παραγωγικές δυνατότητες