Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει σαν κύριο αντικείμενο τις εφαρμογές εξερεύνησης και άντλησης (upstream), μεταφοράς και αποθήκευσης (midstream) και διύλισης, επεξεργασίας και εμπορίας (downstream) σωλήνων πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς, όπως αναφέρεται λεπτομερώς και σε άλλα σημεία της ιστοσελίδας μας.

Ωστόσο, στην πράξη δεν υπάρχουν πραγματικοί περιορισμοί για τη χρήση των σωλήνων της Σωληνουργεία Κορίνθου.

Μεταξύ άλλων συχνών εφαρμογών των προιόντων μας, συγκαταλέγονται οι αγωγοί μεταφοράς νερού, οι σωλήνες συγκράτησης εδάφους και οι χρήσεις σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.