Στόχος μας είναι να συνεισφέρουμε στον ενεργειακό τομέα και οι δράσεις μας να έχουν αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή, επιτυγχάνοντας μηδενικές εκπομπές άνθρακα και αναπτύσσοντας καινοτόμες λύσεις που μπορούν να φέρουν την εποχή του υδρογόνου ένα βήμα πιο κοντά. Είτε το πράσινο υδρογόνο παράγεται σε θαλάσσια αιολικά πάρκα είτε σε φωτοβολταιϊκά πάρκα, απαιτούνται σύγχρονες λύσεις για την μεταφορά τόσο του ηλεκτρικού ρεύματος, όσο και του ίδιου του υδρογόνου μέχρι το δίκτυο φυσικού αερίου ή το τελικό σημείο κατανάλωσης.

Στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας είναι η έρευνα και η ανάπτυξή για τη μεταφορά υδρογόνου μέσω υπαρχόντων ή νέων δικτύων αγωγών και η ανάπτυξη τεχνολογίας και νέων προϊόντων που θα επιτρέψουν την μετάβαση σε μια οικονομία καθαρής ενέργειας χωρίς άνθρακα. Ως αποτέλεσμα, η Σωληνουργεία Κορίνθου σε συνεργασία με διεθνείς εταιρείες μεταφοράς ενέργειας, ηγούνται της εποχής του υδρογόνου, με το πρώτο, πιστοποιημένο, δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου υψηλής πίεσης, για μεταφορά έως 100% υδρογόνου.
 

Πρότυπα


Η πιστοποίηση σωλήνων για τη μεταφορά υδρογόνου ως μείγματος με φυσικό αέριο (H2/NG) ή σε καθαρή μορφή, χωρίς πρόσθετους περιορισμούς πίεσης, μπορεί να επιτευχθεί, με βάση τις ιδιότητες αντοχής στη θραύση του υλικού του σωλήνα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού “Option B” του κωδικού ASME B31.12. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Σωληνουργεία Κορίνθου προχωρά σήμερα ένα εκτεταμένο πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης για δοκιμή αντοχής σε θραύσεις σωλήνων HFW, SAWL (διαμήκη) και SAWH (ελικοειδούς) σε υδρογόνο υψηλής πίεσης.

Όλες οι δοκιμές πραγματοποιούνται στη RINA, μια αναγνωρισμένη, Ευρωπαϊκή εταιρεία, με μεγάλη εμπειρία σε δοκιμές υδρογόνου και μηχανικών θραύσης.Σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα δοκιμών για σωλήνες HFW και SAWL, ποιότητας έως L485M/X70M, όλα τα δείγματα σε βασικού μετάλλου, συγκόλλησης και θέσεις HAZ (όπου ήταν δυνατό) επέδειξαν υψηλή αντοχή στην ανάπτυξη ρωγμών με υδρογόνο και οι τιμές για την ιδιότητα αντοχής θραύσης KIH ήταν πάντα υψηλότερες από αυτή της ελάχιστης απαιτούμενης τιμής των 55 MPa·√m
 

Εργαστήριο πιστοποίησης σωλήνων μεταφοράς υδρογόνου


Το εργαστήριο αυτό είναι από τα πρώτα παγκοσμίως του είδους του για παραγωγό σωλήνων και μας προσφέρει νέες δυνατότητες για να καλύψουμε τις αυξανόμενες ανάγκες ανάπτυξης δικτύου υδρογόνου, με σκοπό την επίτευξη των ενεργειακών στόχων για το κλίμα.

 Το εργαστήριο έχει σχεδιαστεί για να πιστοποιεί υλικά για αγωγούς μεταφοράς υδρογόνου σε καθαρή μορφή ή ως μίγμα, υπό συνθήκες στατικής φόρτισης και υψηλής πίεσης (έως 207 bar), και ακολουθώντας τις απαιτήσεις του προτύπου ASME B31.12 option Β. Αυτή η νέα εγκατάσταση έχει σκοπό να θα υποστηρίζει πρωτίστως δοκιμές πιστοποίησης νέων έργων αγωγών υδρογόνου, καθώς επίσης και επιπλέον προγράμματα της εταιρίας σε έρευνα και ανάπτυξη.
 

Πρώτος πιστοποιημένος αγωγός μεταφοράς υδρογόνου για το δίκτυο αερίου υψηλής πίεσης της Snam στην Ιταλία


Ακολουθώντας τις απαιτήσεις του  προτύπου ASME B31.12 option Β, η συνεργασία της Σωληνουργεία Κορίνθου και της Snam παρέχει μια τεχνικά και οικονομικά εφικτή λύση για την ασφαλή μεταφορά υδρογόνου σε υψηλές πιέσεις μέσω αγωγών χάλυβα μεγάλης διαμέτρου/υψηλής αντοχής. Έτσι, οι σωλήνες που παράγονται σήμερα και εγκαθίστανται στο τρέχον δίκτυο αερίου μπορούν να καλύψουν το ενεργειακό μείγμα του αύριο. Σύμφωνα με το πρότυπο, οι σωλήνες χάλυβα ποιότητας L415ME με εξωτερική διάμετρο 26 ιντσών (660 mm) και πάχους 11,1 και 15,9 χιλ., δοκιμάστηκαν εργαστηριακά σε μέγιστη πίεση και έως 100% υδρογόνο.

Παράλληλα, είμαστε μία από τις πρώτες εταιρείες, παγκοσμίως, που συμμετείχαμε στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Καθαρό Υδρογόνο (Hydrogen Alliance) καθώς και στην Hydrogen Europe.
 

Hydrogen Europe


Η Cenergy Holdings υποστηρίζει ενεργά, την τεχνολογική προσπάθεια  και την έρευνα προϊόντων και λύσεων, που μπορούν να φέρουν την εποχή  του υδρογόνου πιο κοντά επιτυγχάνοντας ένα πιο πράσινο μέλλον.   Σε συνέχεια αυτής της δράσης, η Cenergy Holdings εντάχθηκε ως μέλος στο Hydrogen Europe Industry, την κορυφαία Ευρωπαϊκή οργάνωση, που προωθεί το υδρογόνο σαν καταλύτη μιας κοινωνίας μηδενικών εκπομπών άνθρακα.
 

Hydrogen Alliance


Παράλληλα, η Cenergy Holdings υπέγραψε τη διακήρυξη «Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Καθαρό Υδρογόνο» (Clean Hydrogen Alliance), ως αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη σε ευθυγράμμιση με τη Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ.

Η Συμμαχία αυτή στοχεύει σε μια φιλόδοξη ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου έως το 2030, συνδέοντας την παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμες και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα πηγές, τη ζήτηση της βιομηχανίας, τις μεταφορές και άλλους κλάδους, καθώς και τη μεταφορά και διανομή υδρογόνου.