Οι κοίλες δοκοί διατίθενται σε τετράγωνες και ορθογώνιες διατομές με διαστάσεις από 50 χιλιοστά έως 500 χιλιοστά και 20 χιλιοστά πάχος τοιχώματος και σε κυκλική διατομή με διαστάσεις από 2” έως 100”. Επιπρόσθετα, οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου για τις κοίλες δοκούς είναι ενσωματωμένες στις μεθόδους παραγωγής, υλοποιούν θερμική κατεργασία της ραφής συγκόλλησης, δοκιμή με υπερήχους στη γραμμή παραγωγής και ανώτερο έλεγχο ανοχής.

Στις σημαντικότερες δυνατότητές μας συγκαταλέγονται διατομές όπως 600X400 χιλιοστά ή ακόμα τετράγωνη 500 χιλιοστών, με 20 χιλιοστά πάχος τοιχώματος και μήκος έως 23,2 μέτρα, με παραγωγή υψίσυχνης συγκόλλησης HFI και στρογγυλοί σωλήνες ευθείας ραφής LSAW έως 40 χιλιοστά πάχος τοιχώματος και μήκος 18 μέτρα. Οι συνήθεις ποιότητες χάλυβα περιλαμβάνουν πρότυπα σύμφωνα με ΕΝ10219: S355J2Η, S355ΜLΗ, S420ΜΗ, S460ΜΗ.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το έντυπο στοιχείων προϊόντος για πλήρη ανάλυση των προδιαγραφών του προϊόντος.

Structural Section (Circular)

Κατεβάστε το αρχείο (PDF).

Hollow Sections (Square)

HFI mill production range EN 10219-2

7’’ & 26’’ HFI mill production range of Square Hollow Structural Sections

Κατεβάστε το αρχείο (PDF).

Hollow Sections (Rectangular)

HFI mill production range EN 10219-2

7’’ & 26’’ HFI mill production range of Rectangular Hollow Structural Sections

Κατεβάστε το αρχείο (PDF).