Κατά τον προσδιορισμό των απαιτήσεων σε διαστάσεις για τα χερσαία και τα υποθαλάσσια έργα, συνήθως λαμβάνονται υπόψη τα διεθνή πρότυπα και οι προδιαγραφές του πελάτη. Ωστόσο, τα έργα συχνά δεν προδιαγράφουν τα βέλτιστα περιθώρια ανοχής διαστάσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι κατασκευαστές που έχουν αναλάβει την εγκατάσταση των σωλήνων ενδέχεται να παραλάβουν σωλήνες, οι οποίοι χρειάζονται περαιτέρω διεργασία, διαλογή ή τροποποίηση κατά την εγκατάσταση, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το συνολικό κόστος.

Οι σύγχρονες παραγωγικές μονάδες της Σωληνουργεία Κορίνθου μπορούν να εγγυηθούν, κατόπιν ζήτησης, πολύ αυστηρές ανοχές διαστάσεων σε κύριες παραμέτρους, όπως την κυκλική παραμόρφωση στην άκρη του σωλήνα και το σώμα του σωλήνα, το πάχος τοιχώματος και την ευθυγράμμιση του σωλήνα.

Οι σωλήνες που διατίθενται από την Εταιρία μπορούν να συνοδεύονται από λεπτομερή αναφορά διαστάσεων και η οποία διευκολύνει τη διαδικασία σύνδεσης της άκρης των σωλήνων κατά την επιτόπια συναρμολόγηση. Γι’αυτό τον λόγο και έχει προβλεφθεί στην νέα μονάδα LSAW ειδικό ρομποτικό σύστημα μέτρησης διαστάσεων με τη χρήση λέιζερ, για τα άκρα των σωλήνων.  

Η εταιρία μας είναι έτοιμη και έχει την γνώση να σας προτείνει βελτιστοποίηση των ανοχών διαστάσεων για τις συγκεκριμένες προδιαγραφές του έργου.