Η Σωληνουργεία Κορίνθου διαθέτει δύο μονάδες εξωτερικής αντιδιαβρωτικής επένδυσης σωλήνων, υψηλής παραγωγικότητας, οι οποίες μπορούν να επενδύσουν μία ευρεία γκάμα χαλύβδινων σωλήνων με ή/και χωρίς ραφή, με εξωτερική διάμετρο από 4.5” έως 100” και μήκος έως 23,2 μέτρα.

Στα συστήματα αντιδιαβρωτικής επένδυσης σωλήνων που παρέχει η Εταιρία μας περιλαμβάνονται η εποξειδική επένδυση ενός ή δύο στρωμάτων (FBE), η επένδυση τριών στρωμάτων πολυαιθυλένιου (3LPE) και η επένδυση τριών στρωμάτων πολυπροπυλένιου (3LPP).

Η Σωληνουργεία Κορίνθου παρέχει εξωτερικά επενδυμένους σωλήνες, οι οποίοι συμμορφώνονται με όλα τα κύρια διεθνή πρότυπα για την επένδυση χερσαίων και υποθαλάσσιων αγωγών, όπως DNV RP F106, ISO 21809-1,2, NFA 49-710, NFA 49-711, CAN CSA Z245.20, CAN CSA Z245.21, DEP 31.40.30.31, DIN30670, DIN30671, DIN30678, ενώ όπου απαιτείται ακολουθούνται και πρόσθετες προδιαγραφές που θέτει ο πελάτης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς.

Τα εφαρμοζόμενα συστήματα εξωτερικής επένδυσης σωλήνων της Σωληνουργεία Κορίνθου παρέχουν το βέλτιστο συνδυασμό αντοχής σε χημικές και φυσικές μεταβολές που προκύπτουν από:
 • Θερμική γήρανση
 • Υπεριώδη ακτινοβολία
 • Διαβρωτικό έδαφος
 • Γλυκό νερό
 • Αλμυρό νερό
 • Μικροοργανισμούς
 • Ατμοσφαιρική διάβρωση
 • Υδρατμούς
 • Καθοδική διάβρωση 
Η μηχανική και φυσική αντοχή στην κρούση είναι επίσης ζωτικής σημασίας . Τα εφαρμοζόμενα συστήματα επένδυσης της Εταιρίας μας παρέχουν υψηλά επίπεδα προστασίας από ζημιές κατά τη διάρκεια των ακόλουθων σταδίων:
 • Διαχείριση
 • Μεταφορά
 • Αποθήκευση
 • Εγκατάσταση
 • Ταφή 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου παρέχει επενδυμένους σωλήνες που διασφαλίζουν την αντοχή του αγωγού σε παρατεταμένη έκθεση κάτω από δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες με τη μικρότερη δυνατή συντήρηση, ενώ εξασφαλίζουν μακρά και προβλέψιμη διάρκεια ζωής.