Οι Ανακοινώσεις μέχρι το 2016 είναι πριν την συγχώνευση