Οι υποθαλάσσιες θεμελιώσεις για ανεμογεννήτριες συχνά έχουν παρόμοια κριτήρια σχεδιασμού με τα έργα υποθαλάσσιων εξεδρών για εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η τεχνογνωσία μας στην προμήθεια υψηλής ποιότητας σωλήνων και δομικού χάλυβα στον upstream τομέα της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, συνεπάγεται την ετοιμότητά μας για παρόμοιες εφαρμογές στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου μπορεί να προμηθεύσει διάφορα μεγέθη σωλήνων που είναι κατάλληλα για μονό πυλώνα, μέλη μεταλλικών εξεδρών, βραχίονες και άλλα δευτερεύοντα σωληνωτά εξαρτήματα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, όπως το EN10225, ή για λιγότερο σημαντικές εφαρμογές ενδέχεται να είναι κατάλληλες και ποιότητες προϊόντων σύμφωνα με τα πρότυπα EN10219 και EN10025.

Ο κλάδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως και στην περίπτωση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αντιμετωπίζει την πρόκληση της μείωσης του κόστους. Η Σωληνουργεία Κορίνθου διαθέτει σειρά επιλογών για τους πελάτες του κλάδου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου να βοηθήσει στη μείωση του συνολικού κόστους του έργου, χωρίς να υπάρξει κανένας συμβιβασμός στην ποιότητα.