Η Σωληνουργεία Κορίνθου από το 1969 μέχρι και σήμερα έχει διανύσει μια επιτυχημένη πορεία στο χώρο της παραγωγής και διάθεσης χαλυβδοσωλήνων. Σε όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της υλοποίησε συνεχείς βελτιώσεις και αλλαγές σε συστήματα και λειτουργίες, προκειμένου να γίνεται αποτελεσματικότερη και να διασφαλίζει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

1970's

Μια δεκαετία εξαιρετικής σημασίας για την Εταιρία που κάνει τα πρώτα της βήματα σε μια απαιτητική αγορά με διεθνή ανταγωνισμό. Σειρά επενδύσεων στην παραγωγική βάση και πρώτες παραγγελίες σε Βόρεια Αμερική, Ασία, Ευρώπη, Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή αποτελούν το έναυσμα για την απόκτηση τεχνολογικής εμπειρίας από το προσωπικό μας.

1990's

Η διαρκής ανοδική πορεία των προηγούμενων ετών σε συνδυασμό με σειρά επενδύσεων και αναβαθμίσεων, είχε σαν αποτέλεσμα την πιστοποίηση της Εταιρίας από διεθνείς εταιρίες πετρελαίου και φυσικού αερίου και την ανάθεση μεγάλων και απαιτητικών έργων, διεθνώς.

2000's

Μια δεκαετία σταθμός για την εξέλιξη της Εταιρίας μας. Δημιουργείται νέα υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής στην Θίσβη, Βοιωτίας, 125χλμ από την Αθήνα και υλοποιείται πρόγραμμα μετεγκατάστασης των γραμμών παραγωγής. Ο Όμιλος Σιδενόρ αποκτά την πλειοψηφία των μετοχών της Σωληνουργεία Κορίνθου και ξεκινά η υλοποίηση εκτεταμένου προγράμματος αναδιάρθρωσης. Η Εταιρία εκδίδει τον πρώτο απολογισμό «Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης».

2010's

Κοινή αξία για τους συμμετόχους μας: Η υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή μας σε μεγάλα και απαιτητικά έργα, καθιερώνουν την Εταιρεία διεθνώς. Η Corinth Pipeworks Holdings SA απορροφάται από την Cenergy Holdings SA.

2020's

Αρωγοί της Ενεργειακής Μετάβασης: Η εταιρεία είναι έτοιμη για την ενεργειακή μετάβαση, επενδύει στους κύριους πυλώνες της και κατέχει ηγετική θέση στη μεταφορά φυσικού αερίου, σε τεχνολογίες CCS και κατακτώντας θέση πρωτοπόρου σε θέματα υδρογόνου.