Η Σωληνουργεία Κορίνθου από το 1969 μέχρι και σήμερα έχει διανύσει μια επιτυχημένη πορεία στο χώρο της παραγωγής και διάθεσης χαλυβδοσωλήνων. Σε όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της υλοποίησε συνεχείς βελτιώσεις και αλλαγές σε συστήματα και λειτουργίες, προκειμένου να γίνεται αποτελεσματικότερη και να διασφαλίζει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

1970's

Μια δεκαετία εξαιρετικής σημασίας για την Εταιρία που κάνει τα πρώτα της βήματα σε μια απαιτητική αγορά με διεθνή ανταγωνισμό. Σειρά επενδύσεων στην παραγωγική βάση και πρώτες παραγγελίες σε Βόρεια Αμερική, Ασία, Ευρώπη, Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή αποτελούν το έναυσμα για την απόκτηση τεχνολογικής εμπειρίας από το προσωπικό μας.

1990's

Η διαρκής ανοδική πορεία των προηγούμενων ετών σε συνδυασμό με σειρά επενδύσεων και αναβαθμίσεων, είχε σαν αποτέλεσμα την πιστοποίηση της Εταιρίας από διεθνείς εταιρίες πετρελαίου και φυσικού αερίου και την ανάθεση μεγάλων και απαιτητικών έργων, διεθνώς.

2000's

Μια δεκαετία σταθμός για την εξέλιξη της Εταιρίας μας. Δημιουργείται νέα υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής στην Θίσβη, Βοιωτίας, 125χλμ από την Αθήνα και υλοποιείται πρόγραμμα μετεγκατάστασης των γραμμών παραγωγής. Ο Όμιλος Σιδενόρ αποκτά την πλειοψηφία των μετοχών της Σωληνουργεία Κορίνθου και ξεκινά η υλοποίηση εκτεταμένου προγράμματος αναδιάρθρωσης. Η Εταιρία εκδίδει τον πρώτο απολογισμό «Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης».

2010's

Η υλοποίηση των στρατηγικών επενδύσεων, η συνεχής αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης σε συνδυασμό με την επιτυχημένη συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, μας ανέδειξαν σε παραγωγό χαλυβδοσωλήνων υψηλών προδιαγραφών, που αναγνωρίζεται για την έμφαση του στην ποιότητα και την συνολική υψηλή του επίδοση.Το στρατηγικό μας πλάνο στηρίζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες μας και τους ανθρώπους μας.