Για τη Σωληνουργεία Κορίνθου η έννοια της κοινωνικής υπευθυνότητας, ευθυγραμμίζεται με τις αξίες της και συμβάλει στη μεγιστοποίηση της επίδρασης, που μπορούμε να έχουμε ως Εταιρεία. Οι κοινωνικές μας δράσεις εστιάζονται στον αθλητισμό, την εκπαίδευση, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τον εθελοντισμό, την υγεία και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Οι τομείς αυτοί αναγνωρίζονται ως σημαντικοί από τις τοπικές κοινότητες, στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και πιστεύουμε ότι μπορούμε να συμβάλουμε.

 

Η Σωληνουργεία Κορίνθου στηρίζει συστηματικά και σε ετήσια βάση τις αθλητικές δραστηριότητες των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης. Για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης η ενασχόληση των παιδιών και των νέων με τον αθλητισμό λειτουργεί αποτρεπτικά στην υιοθέτηση επιβλαβών συνηθειών και επιδρά θετικά στην ψυχική και σωματική τους υγεία. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρία υποστηρίζει οικονομικά τις δραστηριότητες πολλών τοπικών αθλητικών συλλόγων και συμμετέχει σε έργα συντήρησης και βελτίωσης των αθλητικών χώρων.

Στη Σωληνουργεία Κορίνθου πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση αποτελεί το βασικό εργαλείο για την ατομική ανάπτυξη και, κατ’ επέκταση, την ανάπτυξη μίας κοινωνίας. Μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της η Εταιρία εφαρμόζει μια σειρά από πρωτοβουλίες στα σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, οι οποίες στοχεύουν στην πρόσβαση των μαθητών στην τεχνολογία και τον πολιτισμό, στη δημιουργία ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος (π.χ. θέρμανση τοπικών σχολείων, συντήρηση κτιρίων, εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών, δωρεά υπολογιστών) και στην ανάδειξη του σημαντικού ρόλου της συνεργασίας και της προσφοράς, ως στοιχείων της ανάπτυξης σταθερών σχέσεων και της αλληλεγγύης (π.χ. θεατρική παράσταση μαθητών για τους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων, συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους, διαγωνισμοί ζωγραφικής).

Η Σωληνουργεία Κορίνθου συμβάλει σημαντικά στις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, που αναλαμβάνονται από τις τοπικές κοινότητες, μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων (π.χ. παροχή τεχνογνωσίας, δωρεά εξοπλισμού για στο πυροσβεστικό τμήμα Θίσβης, δράσεις καθαρισμού τοπικών περιοχών, αγορά και τοποθέτηση ειδικών κάδων απορριμμάτων, περιβαλλοντικών εκδηλώσεων).

Η Σωληνουργεία Κορίνθου, κάθε χρόνο συμμετέχει στην ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες και δράσεις για την προαγωγή του πολιτισμού.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου πραγματοποιεί σε ετήσια βάση πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης των κατοίκων των περιοχών που γειτνιάζουν με τις εγκαταστάσεις της, καθώς και στην υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων (π.χ. οικογενειών με χαμηλό εισόδημα για την αντιμετώπιση ανίατων ασθενειών, κάλυψη των δαπανών θέρμανσης του γηροκομείου Θήβας, κάλυψη δαπανών ιατρικών εξετάσεων των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δομβραίνα).

Η Σωληνουργεία Κορίνθου πιστεύει ότι ο εθελοντισμός συμβάλλει στην προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ως εκ τούτου και σε ετήσια βάση, η Εταιρεία διοργανώνει τουλάχιστον μία εθελοντική πρωτοβουλία, προκειμένου να βοηθήσει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το εθελοντικό πρόγραμμα "Μαζί για μία Κοινωνία Αλληλεγγύης» αφορά στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της και στη συγκέντρωση ειδών ένδυσης, ξηράς τροφής, βιβλίων και παιχνιδιών, με σκοπό τη διανομή τους σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Οι εργαζόμενοι της Εταιρίας συμμετέχουν στο πρόγραμμα εθελοντικά και ανάλογα με τις δυνατότητες τους. Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναλαμβάνει τη συγκέντρωση και τη διανομή των ειδών, μέρος των οποίων προσφέρεται σε οικογένειες χαμηλού εισοδήματος της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, ενώ τα υπόλοιπα είδη δίδονται στην Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδείας, προκειμένου να διανεμηθούν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας και διατηρεί τράπεζα αίματος για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, από το 2002. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται τουλάχιστον 2 αιμοδοσίες στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας με υψηλά ποσοστά συμμετοχής.

 

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα χορηγιών ΕΚΕ των τοπικών κοινοτήτων - Οικονομικών ενισχύσεων

2α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

2β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ/ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ