Στόχος της Σωληνουργεία Κορίνθου είναι η συμβολή της στην ευημερία των τοπικών κοινοτήτων, στις οποίες δραστηριοποιείται, μέσω προγραμμάτων και χορηγιών, της απασχόλησης κατοίκων από τις τοπικές κοινότητες και της συνεργασίας της με τοπικούς προμηθευτές.
 
Η συμβολή της Εταιρείας στην ανάπτυξη της κοινωνίας ξεκινά με την παραγωγή ασφαλών προϊόντων υψηλών προδιαγραφών και τη διάθεσή τους και επεκτείνεται στη στήριξη των κοινοτήτων που ζουν δίπλα στις εγκαταστάσεις της. Η συνεισφορά στην κοινωνία και η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελούν μέρος της φιλοσοφίας μας και πραγματώνεται μέσω της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας στους ακόλουθους τομείς:
  • στις ευρύτερες περιοχές όπου προωθούνται τα προϊόντα της Εταιρίας,
  • στην ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω της συνεργασίας και των ερευνητικών προγραμμάτων, στα οποία συμμετέχει ή υποστηρίζει Σωληνουργεία Κορίνθου,
  • στην ανάπτυξη των ανθρώπων της,
  • στις τοπικές κοινότητες, από τις οποίες προέρχονται οι εργαζόμενοι της,
  • στις τοπικές κοινότητες, που είναι δίπλα στις δραστηριότητές της,
  • στην οικονομία της χώρας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξή της.