Το νερό αποτελεί ζωτικό στοιχείο και όταν στο σχεδιασμό υπεισέρχονται περιβαλλοντικοί όροι και λειτουργικά κριτήρια, συχνά οι μηχανικοί αποζητούν την αξιόπιστη λύση του χαλυβδοσωλήνα.

Η παραγωγικές μας μονάδες είναι κατάλληλα εξοπλισμένες να παράγουν χαλυβδοσωλήνες με μήκη έως 23,2 μέτρα (μονάδες ευθείας ραφής) και 18 μέτρα (μονάδα ελικοειδούς ραφής), με εξωτερική αντιδιαβρωτική επένδυση πολυαιθυλενίου - πολυπροπυλενίου (PE/PP) και εσωτερική εποξειδική επένδυση, έτοιμους προς χρήση σε έργα αγωγών νερού.