Η ενεργειακή μετάβαση μπορεί να αποτελέσει το μέσο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την επιτάχυνση της μείωσης των εκπομπών άνθρακα και παράλληλα τη δημιουργία των συνθηκών εξέλιξης και ανάπτυξης.       
 
Μέσα από νέες τεχνολογικές λύσεις που επιτρέπουν την αυξανόμενη χρήση ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα και την επιτυχή διείσδυση σε αυτές των τεχνολογιών υδρογόνου καθώς και δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι έτοιμη για την ενεργειακή μετάβαση.

Οι τεχνολογικές λύσεις που παρέχονται από τα προϊόντα μας επικεντρώνονται στους κύριους πυλώνες της ενεργειακής μετάβασης που είναι το φυσικό αέριο, το υδρογόνου και CCS (δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα). Δεσμευόμαστε να συνεισφέρουμε θετικά στην ενεργειακή μετάβαση και να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και της μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα των παραγωγικών μας δραστηριοτήτων.
 

Αέρια και υγρά καύσιμα

 
Το φυσικό αέριο συχνά θεωρείται ως η μεταβατική λύση προς ένα μέλλον καθαρής ενέργειας, παράγοντας περίπου το μισό διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και μόλις το ένα δέκατο των ατμοσφαιρικών ρύπων άνθρακα κατά την καύση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το φυσικό αέριο αποτελεί τον ιδανικό, ανταγωνιστικού κόστους συνεργάτη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως η αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική και το υδρογόνο, αντισταθμίζει την μεταβλητότητα τους και αποτελεί σταθερή συμπληρωματική πηγή ενέργειας.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου εδώ και αρκετά χρόνια εστιάζει σε έργα μεταφοράς φυσικού αερίου σε ποσοστό άνω του 90% της δραστηριότητας της στον ενεργειακό τομέα.
 

Υδρογόνο

 
Το υδρογόνο θεωρείται το πλέον καθαρό καύσιμο του μέλλοντος.  Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις είναι όμως η παραγωγή υδρογόνου με αποδοτικό τρόπο μέσω ηλεκτρόλυσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει, σταδιακά, να αντικαταστήσει το φυσικό αέριο που θεωρείται το καύσιμο μετάβασης στην οικονομία μηδενικού άνθρακα.

Η Εταιρεία, σε συνεργασία με διεθνούς φορείς είναι πρωτοπόρος στην έρευνα και ανάπτυξη λύσεων για την πιστοποίηση σωλήνων χάλυβα για την ασφαλή μεταφορά υδρογόνου ως μείγματος με φυσικό αέριο ή σε καθαρή μορφή. Αντικείμενο της έρευνας είναι η μεταφορά μέσω νέου ή υπάρχοντος δικτύου αγωγών χάλυβα υψηλής πίεσης και η μετέπειτα πιστοποίηση του δικτύου για τη μεταφορά H2. Ταυτόχρονα είμαστε ο πρώτος κατασκευαστής σωλήνων, παγκοσμίως, που συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο (Hydrogen Alliance) καθώς και στο Hydrogen Europe. Οι ειδικοί μας συμμετέχουν σε τεχνικές επιτροπές και ομάδες εργασίας με σκοπό την εύρεση, οικονομικά αποδοτικών, λύσεων για την ασφαλή μεταφορά υδρογόνου και συμβάλλουν στο σημαντικό έργο της Τυποποίησης και των Κανονισμών που θα δημιουργήσουν τη βάση για τη μετάβαση σε μια οικονομία υδρογόνου.
 

Δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS)

 
Η τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα αποτρέπει την απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα που προέρχεται από την καύση ορυκτών καυσίμων ή βιομηχανικών διεργασιών.  Η τεχνολογία βρίσκεται ακόμα σε δοκιμαστική φάση και συνεχώς εξελίσσεται ενώ θεωρείται ότι με την επίτευξη οικονομιών κλίμακας μπορεί να αποτελέσει μία τεχνολογία για συγκεκριμένες εφαρμογές που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Τα τελευταία 15 χρόνια η Εταιρεία έχει παράξει σωλήνες για αγωγούς μεταφοράς CO2 συνολικού μήκους πάνω από 1.150 χλμ. και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος που θα επιτρέψουν την  εφαρμογή της τεχνολογίας σε ευρεία κλίμακα.
 

Αιολική Ενέργεια

 
Η αιολική ενέργεια. Αποτελεί ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, χωρίς περιβαλλοντική επιβάρυνση και προσφέρει µία τεχνολογικά ώριμη, οικονομικά ανταγωνιστική και φιλική προς το περιβάλλον ενεργειακή επιλογή Ο κλάδος της αιολικής ενέργειας είναι από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ενεργειακές τεχνολογίες με τη χρήση της να αυξάνεται παγκοσμίως και αποτελεί την τελευταία τεχνολογία στα υπεράκτια πλωτά αιολικά πάρκα.

Η δραστηριοποίηση με προϊόντα χάλυβα στους δυναμικά αναπτυσσόμενους αυτούς τομείς συμβαδίζει με την στρατηγική διαφοροποίησης της εταιρίας και είναι υπό μελέτη.