Σεβόμαστε τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, που αφορούν στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Σωληνουργεία Κορίνθου, η Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και τα συστήματα και οι διαδικασίες μας, αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο φροντίζουμε για τους ανθρώπους μας, την αγορά και το περιβάλλον, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο στηρίζουμε τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ.