Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζεται η αντιστοίχηση μεταξύ των δεικτών GRI G3.1, που καλύπτει η Σωληνουργεία Κορίνθου και των σχετικών δεικτών του εγχειριδίου για τη σύνταξη Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης σε εθελοντική βάση του κλάδου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των φορέων IPIECA (Διεθνής Ένωση του Κλάδου Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου για θέματα Περιβάλλοντος και Κοινωνίας), API (Αμερικάνικο Ινστιτούτο Πετρελαίου) και OGP (Διεθνής Ένωση Παραγωγών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου).

 
Τομέας Δείκτες Oil and Gas Industry Guidance
on Voluntary Sustainability Reporting
Δείκτες GRI G3.1
Περιβάλλον Ε1 ΕΝ16, ΕΝ17, ΕΝ18
Ε2 ΕΝ3, ΕΝ4, ΕΝ5, ΕΝ7
Ε3 ΕΝ6
Ε4 ΕΝ16
Ε5 ΕΝ11, ΕΝ12, ΕΝ13, ΕΝ14
Ε6 ΕΝ8, ΕΝ9, ΕΝ10
Ε7 ΕΝ19, ΕΝ20
Ε8 ΕΝ23
Ε9 ΕΝ21
Ε10 ΕΝ22
Υγεία και  Ασφάλεια HS1 LA6
HS2 LA8
HS3 LA7
HS4 PR1, PR2, PR3, PR4, PR6
Ανθρώπινο Δυναμικό, Κοινωνία, Οικονομία SE1 SO1
SE2 SO1
SE3 SO1
SE4 EC1, EC8, SO1
SE5 EC6, EC7, SO1
SE6 EC7, EC9
SE7 EC6
SE8 HR1, HR3
SE9 HR2
SE10 HR8
SE11 SO2, SO3, SO4
SE12 SO2
SE13 EC1
SE14 SO5, SO6
SE15 LA13
SE16 LA6, LA9
SE17 LA10, LA11, LA12
SE18 HR4