Στη Σωληνουργεία Κορίνθου αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι μας είναι ζωτικό κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής μας. Οι εργαζόμενοί είναι πολύτιμος πόρος, τον οποίο πρέπει να τον φροντίσουμε, να τον ενδυναμώσουμε και να τον επιβραβεύσουμε. Πιστεύουμε στον ανοιχτό, εποικοδομητικό και συνεχή διάλογο με στόχο τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, την κατανόηση και τον σεβασμό.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και οι αξίες μας καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους εργαζόμενούς μας. Εστιάζουμε στην υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων μας και παρέχουμε ένα περιβάλλον εργασίας που παρακινεί τους εργαζόμενούς μας να είναι παραγωγικοί, προσανατολισμένοι στην επίτευξη του αποτελέσματος, καθώς και να διαχειρίζονται την προσωπική τους βελτίωση με ζήλο και ακεραιότητα.
 
Νιώθουμε υπερήφανοι που δουλεύουμε ομαδικά και συνεργαζόμαστε, υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον για να επιτύχουμε κοινούς στόχους, είτε ως μέλη ομάδας, είτε ως υπεύθυνοι ομάδας. Επιλέγουμε να δουλεύουμε ομαδικά, αξιοποιώντας τις δεξιότητες, τις ιδέες και τις απόψεις όλων, με το καλύτερο δυνατό τρόπο.
 
Ενεργούμε με διαιοσύνη και διαφάνεια σε όλες τις σχέσεις μας. Διακρίνουμε την προσωπικότητα και τις ικανότητες των ανθρώπων μας και τους τοποθετούμε στη θέση όπου θα συνεισφέρουν στο μέγιστο βαθμό και θα μπορούν να αναγνωριστούν. Σκεπτόμαστε, πράττουμε και επικοινωνούμε συνεχώς με συνέπεια και ακεραιότητα.