Το σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών μας. Αντιμετωπίζουμε με ενιαίο και κοινό τρόπο τα θέματα υγείας και ασφάλειας στις δραστηριότητές μας, τα οποία αφορούν από τις προμήθειες έως και το στάδιο της μεταφοράς των προϊόντων μας. Είναι κοινή πεποίθησή μας ότι η κουλτούρα υγείας και ασφάλειας πρέπει να καλλιεργείται και να αποτελεί συνεχή μέριμνα τόσο των εργαζομένων όσο και όλων όσων εμπλέκονται στις παραγωγικές διαδικασίες μας.