Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει δεσμευτεί, να καλύπτει τις ανάγκες της κοινωνίας παραδίδοντας προϊόντα με αξιόπιστο, συμπεριληπτικό και βιώσιμο τρόπο και έτσι να δημιουργεί κοινή αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Παράλληλα η εταιρεία έχει δεσμευτεί να λειτουργεί με ασφάλεια, με περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο και να συμπράττει με τους πελάτες της και τις τοπικές κοινωνίες για να οικοδομήσει ένα βιώσιμο μέλλον για συμμετόχους της. Η υπεύθυνη λειτουργία όλων θεωρείται πρωταρχικός στόχος και θεμελιώδους σημασίας για τη βιώσιμη λειτουργία της και επενδύει ιδιαίτερα στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος εργασίας.
 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναγνωρίζει τη σημασία των με διαφάνεια και ορθών δομών διακυβέρνησης για τη διασφάλιση της συνεχούς προόδου.
 
Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι μια από τις επιχειρηματικές μας πολιτικές. Αυτές αποτελούν τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές που καθοδηγούν τις αποφάσεις μας. Κάθε επιχειρηματική αρχή στηρίζεται σε μια δήλωση πολιτικής που καθορίζει τις δεσμεύσεις μας. Στη συνέχεια, οι πιο λεπτομερείς επιχειρησιακές πολιτικές περιγράφουν τους κανόνες που πρέπει να τηρούν οι εργαζόμενοι και οι υπεργολάβοι μας.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιχειρηματικές αρχές και τις δηλώσεις πολιτικής μας (σύνδεση):  

Δέσμευση

Διατηρούμε ένα συνεχή διάλογο με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα μας, που συμβάλει στο τελικό προϊόν που έχει σημασία τόσο για τους προμηθευτές όσο και για τους Πελάτες.
  • Οι πελάτες
    Η πελατοκεντρική φιλοσοφία της Εταιρείας έχει επιφέρει ισχυρές, μακροπρόθεσμες και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις. Είναι σημαντικό για εμάς να καταλάβουμε εάν πετυχαίνουμε τους στόχους μας για να την επίτευξη της αποτελεσματικότητας, κερδοφορίας και βιωσιμότητας, δημιουργώντας παράλληλα αξία. Οι πελάτες διακρίνουν τη Σωληνουργεία Κορίνθου για την τεχνολογική της υπεροχή, την ευελιξία, την παροχή λύσεων βελτιστοποίησης κόστους και τη συνολική υψηλή απόδοση, όπως επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο από τους δείκτες ικανοποίησης πελατών
  • Υπαλλήλους
    Οι άνθρωποί μας αποτελούν την κινητήρια δύναμη των δραστηριοτήτων της όντας ο πλέον σημαντικός παράγοντας λειτουργίας και ανάπτυξής μας. Οι προτεραιότητές μας περιλαμβάνουν προγράμματα για την υγεία και την ασφάλεια, τη δέσμευση και την ευημερία, την προώθηση της διαφορετικότητας και της ένταξης, τη συζήτηση των επιδόσεων και την παροχή ευκαιριών κατάρτισης και ανάπτυξης.
  • Προμηθευτές
    Οι προμηθευτές μας μας υποστηρίζουν στην παροχή των υπηρεσιών μας. Η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην εφοδιαστική μας αλυσίδα αποτελεί μέρος της δέσμευσής μας να δημιουργήσουμε αξία για την κοινωνία.