Η Σωληνουργεία Κορίνθου προσπαθεί να έχει θετικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινότητες, στις οποίες λειτουργεί, τόσο ως εργοδότης όσο και ως συνεργάτης.
 
Η Εταιρία εφαρμόζει διαδικασίες, οι οποίες τη διευκολύνουν στην κατανόηση των ουσιωδών θεμάτων των τοπικών κοινοτήτων. Επιπλέον, οι διαδικασίες αυτές μας βοηθούν στην ιεράρχηση των θεμάτων που ενδιαφέρουν περισσότερο τις τοπικές κοινότητες, τα οποία εστιάζονται στην ευημερία και την ανάπτυξή τους και εφαρμόζει προγράμματα σε δύο σημαντικούς τομείς:
 
  1. Απασχόληση από τις τοπικές κοινότητες
    Η Εταιρία έχει θετική επίδραση στην τοπική αγορά εργασία, απασχολώντας άτομα από τις τοπικές κοινότητες που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 85% του συνολικού απασχολούμενου προσωπικού της.
     
  2. Υποστήριξη τοπικών προμηθευτών
    Η Σωληνουργεία Κορίνθου ενισχύει την τοπική επιχειρηματικότητα μέσω της συνεργασίας της με τοπικούς προμηθευτές και εργολάβους, οι οποίου δραστηριοποιούνται κοντά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της. Η Εταιρία επιλέγει προμηθευτές και εργολάβους που λειτουργούν γύρω από το εργοστάσιο Θίσβης ή εντός της Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, με την προϋπόθεση ότι το έργο ή οι προμήθειες μπορούν να εφαρμοστούν / καλυφθούν από τοπικό συνεργάτη υπό τις ίδιες συνθήκες.