Η Σωληνουργεία Κορίνθου δημιουργεί προστιθέμενη αξία μέσω των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Στόχος της Eταιρίας είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου κοινωνικού συνόλου, καθώς και στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η προστιθέμενη αξία που δημιουργείται αποτελεί το «Κοινωνικό προϊόν» της Σωληνουργεία Κορίνθου.
 
Η Εταιρία υποστηρίζει τη ισότιμη ανάπτυξη των συνεργατών της, η οποία μπορεί να επιτευχθεί πέρα της οικονομική ανάπτυξης και μέσω της δημιουργίας περιβαλλοντικής και κοινωνικής αξίας.