Η αποστολή της Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. είναι να κατασκευάζει και να παρέχει εξατομικευμένες λύσεις σωλήνων χάλυβα και κοίλων δοκών υψηλής προστιθέμενης αξίας στους κλάδους ενέργειας και κατασκευών.

Η βασική μας επιδίωξη είναι να είμαστε η πρώτη επιλογή για τους πελάτες μας, ικανοποιώντας τις υψηλές προσδοκίες τους, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους, προσφέροντας προϊόντα κορυφαίας ποιότητας και άριστη εξυπηρέτηση στη σημερινή, ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά..

Επιδιώκουμε να προβλέπουμε τις ανάγκες των πελατών και να αναπτύσσουμε ένα  μεγάλο εύρος ανταγωνιστικών προϊόντων,  που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες και  ισχυρά εδραιωμένες τεχνικές δεξιότητες.

Με συνεχείς επενδύσεις, έμπειρο και αφοσιωμένο ανθρώπινο δυναμικό, και με οργανωτική κουλτούρα που προάγει την αριστεία, είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε μακρόχρονη βιώσιμη ανάπτυξη με οφέλη για τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους ανθρώπους, τους μετόχους μας και την τοπική κοινωνία.

Η Ανώτατη Διοίκηση δεσμεύεται ως προς την Ποιότητα, γι’ αυτό παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των πρότυπων ISO 9001 & API Q1. Για να επιτύχουμε τους επιχειρηματικούς μας στόχους, πιστεύουμε πως το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πρέπει να ικανοποιεί όλες τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις και να στοχεύει στην ικανοποίηση του πελάτη.

Η Ανώτατη Διοίκηση καθορίζει αντικειμενικούς σκοπούς για την Ποιότητα, σε εναρμόνιση με την στρατηγική κατεύθυνση και την ισχύουσα Πολιτική Ποιότητας της Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε.. Οι αντικειμενικοί σκοποί για την Ποιότητα αποτελούν τον οδηγό κατά τον σχεδιασμό του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, ενώ παρακολουθούνται και ανασκοπούνται μέσα από συγκεκριμένες διεργασίες του με συστηματικό τρόπο.

Η Πολιτική Ποιότητας ανασκοπείται περιοδικά για την συνεχή καταλληλότητά της, επικοινωνείται με κατανοητό τρόπο στους ανθρώπους μας, ενώ είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.