Ο αγωγός για τη Δυτική Μακεδονία, θα είναι ο πρώτος αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στην Ελλάδα, πιστοποιημένος για  μεταφορά έως και 100% υδρογόνου και ένας από τους πρώτους στην Ευρώπη. Αποτελεί μέρος του European Hydrogen Backbone, της απαιτούμενης υποδομής υδρογόνου της Ευρώπης, για την επίτευξη των στόχων της για το κλίμα και την ενέργεια.
 
Σε συμμόρφωση με την προδιαγραφή ASME B31.12 Option B, η συνεργασία των Σωληνουργεία Κορίνθου & ΔΕΣΦΑ παρέχει μια τεχνικά και οικονομικά εφικτή λύση για την ασφαλή μεταφορά υδρογόνου σε υψηλές πιέσεις μέσω σωλήνων χάλυβα μεγάλης διαμέτρου και υψηλής αντοχής. Έτσι, οι σωλήνες που παράγονται σήμερα και εγκαθίστανται στο υπάρχον δίκτυο φυσικού αερίου μπορούν να καλύψουν το ενεργειακό μείγμα του αύριο.
 
Η σύμβαση που ανατέθηκε στη Σωληνουργεία Κορίνθου, από τον ΔΕΣΦΑ, Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, αφορά την ανάπτυξη αγωγού φυσικού αερίου που καλύπτει τη Δυτική Μακεδονία και ανοίγει το δρόμο για την ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου της χώρας. Αποτελείται από επενδυμένους σωλήνες χάλυβα μήκους 163 χλμ (97 χλμ LSAW 30'' και 66χλμ ERW 14” και 10”). Η πρόταση της Σωληνουργεία Κορίνθου αξιολογήθηκε ως η πλέον συμφέρουσα για τον ΔΕΣΦΑ.
 
Ολόκληρη η ποσότητα των πιστοποιημένων για τη μεταφορά υδρογόνου, σωλήνων, θα κατασκευαστεί στο εργοστάσιο της Σωληνουργεία Κορίνθου στη Θίσβη Βοιωτίας. Οι παραδόσεις προγραμματίζονται να ξεκινήσουν έως το δεύτερο εξάμηνο του 2022 και να ολοκληρωθούν έως το πρώτο εξάμηνο του 2023.
 
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με τη Σωληνουργεία Κορίνθου, έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές σωλήνων χάλυβα και κοίλων δοκών στον κλάδο μας, για την κατασκευή του νέου αγωγού για τη Δυτική Μακεδονία. Ο ΔΕΣΦΑ έχει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς του υδρογόνου, εργάζεται εντατικά για να διασφαλίσει ότι το δίκτυό μας είναι 100% έτοιμο για τη μεταφορά και αποθήκευση ανανεώσιμων αερίων, όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο» δήλωσε η Μαρία Ρίτα Galli, CEO ΔΕΣΦΑ.
 
«Με το υδρογόνο να παίζει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση, εμπιστευόμαστε την τεχνογνωσία της Σωληνουργεία Κορίνθου για αυτό το εμβληματικό έργο που θα ανοίξει το δρόμο για καθαρότερες πηγές ενέργειας με σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική οικονομία» δήλωσε ο Ιωάννης Χωματάς, Διευθυντής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ.
 
«Είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε, με την καινοτομία που έχουμε αναπτύξει σε τεχνικά θέματα ή ( τεχνολογική πρωτοπορία μας) για το υδρογόνο, στη δημιουργία του δικτύου υδρογόνου του ΔΕΣΦΑ για την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας. Έχουμε χτίσει μια μακρόχρονη σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας  με τον ΔΕΣΦΑ με κοινό στόχο να επιτύχουμε το απαραίτητο επίπεδο αξιοπιστίας. για να πιστοποιηθεί το ελληνικό δίκτυο για τη χρήση υδρογόνου. Ο αγωγός «Δυτική Μακεδονία» θα είναι έτοιμος όταν η παραγωγή και χρήση του υδρογόνου θα ξεκινήσει και το επιπλέον υδρογόνο (H2) που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα διοχετευθεί στο δίκτυο φυσικού αερίου», δήλωσε ο Ηλίας Μπεκίρος, Διευθύνων Σύμβουλος της Σωληνουργεία Κορίνθου.

Σχετικά με τη ΔΕΣΦΑ
Ο Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, διαχείριση, χρήση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία και υψηλά καταρτισμένο προσωπικό, ο ΔΕΣΦΑ είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης στο πλαίσιο των εν εξελίξει διεθνών ενεργειακών έργων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και όχι μόνο. Ο ΔΕΣΦΑ είναι αρωγός ενός ενεργειακά βιώσιμου μέλλοντος και της ενεργειακής μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Μέτοχοι του ΔΕΣΦΑ είναι κατά 34% το Ελληνικό Δημόσιο και κατά 66% η Senfluga S.A (η οποία έχει ιδρυθεί από τις Snam, Enagás, Fluxys και Damco). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.desfa.gr


Σχετικά με την Σωληνουργεία Κορίνθου
Η Σωληνουργεία Κορίνθου, τμήμα σωλήνων χάλυβα της Cenergy Holdings, είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής χαλύβδινων σωλήνων για τον παγκόσμιο τομέα της ενέργειας και κατασκευών. Με έργα που εκτελούνται σε περισσότερες από 45 χώρες παγκοσμίως, αναπτύσσουμε καινοτόμες λύσεις, υπερβαίνουμε τις προσδοκίες των πελατών μας και δημιουργούμε μακροχρόνιες σχέσεις που βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό. Όλα αυτά συνδυάζοντας την εμπειρία, την έγκαιρη παράδοση, την καινοτομία και επενδύοντας στην τελευταία τεχνολογία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.cpw.gr