Η κοινή συμμετοχή της Σωληνουργεία Κορίνθου & Εργονομία Α.Ε. για το σχεδιασμό και την εγκατάσταση του εξειδικευμένου εργαστηρίου δοκιμών πιστοποίησης σωλήνων για τη μεταφορά υδρογόνου, βραβεύτηκε στην κατηγορία Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας των βραβείων Υγείας & Ασφάλειας 2022 της BOUSSIAS!

 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου ηγείται των εξελίξεων στην αγορά ενέργειας και αναλαμβάνει δράση για την παροχή λύσεων για το σχέδιο European Hydrogen Backbone και τις αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της για πιστοποίηση νέων αγωγών για μεταφορά υδρογόνου.
 
Το 2021 η Σωληνουργεία Κορίνθου πιστοποίησε επιτυχώς σωλήνες μεγάλης διαμέτρου για νέα έργα στην Ευρώπη μεταφοράς υδρογόνου. Σήμερα επεκτείνει περαιτέρω τις δυνατότητές του διαπιστευμένου εργαστηρίου δοκιμών της, με ένα νέο υπερσύγχρονο εργαστήριο πιστοποίησης αγωγών για τη μεταφορά υδρογόνου. Το εργαστήριο αυτό είναι από τα πρώτα παγκοσμίως του είδους του για παραγωγό σωλήνων και προσφέρει νέες δυνατότητες προς κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών ανάπτυξης δικτύου υδρογόνου, με σκοπό την επίτευξη των ενεργειακών στόχων για το κλίμα.
 
Το εργαστήριο έχει σχεδιαστεί για να πιστοποιεί υλικά για αγωγούς μεταφοράς υδρογόνου σε καθαρή μορφή ή ως μίγμα, υπό συνθήκες στατικής φόρτισης και υψηλής πίεσης (έως 207 bar), και ακολουθώντας τις απαιτήσεις του προτύπου ASME B31.12 option Β. Αυτή η νέα εγκατάσταση έχει σκοπό να θα υποστηρίζει πρωτίστως δοκιμές πιστοποίησης νέων έργων αγωγών υδρογόνου, καθώς επίσης και επιπλέον προγράμματα της εταιρίας σε έρευνα και ανάπτυξη.
 
Προκειμένου να διασφαλίσει την αρτιότητα της κατασκευής και την επακριβή τήρηση των προδιαγραφών που τέθηκαν για τα συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας του επισκέψιμου χώρου του εργαστηρίου, η Εταιρεία, ανέθεσε τον σχεδιασμό των συστημάτων ασφαλείας, την παρακολούθηση της εγκατάστασης, τις εξειδικευμένες επιθεωρήσεις του αντιεκρηκτικού εξοπλισμού και την διεξαγωγή των απαιτούμενων δοκιμών στην «Ergonomia» η οποία ανταπεξήλθε πλήρως στις απαιτήσεις με αποτέλεσμα την έγκαιρη παράδοση του έργου και την θέση του σε λειτουργία με απόλυτη ασφάλεια για τους εργαζόμενους.
 
Σωληνουργεία Κορίνθου και Ergonomia συνεργάστηκαν άριστα για την διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας σε όλες τις φάσεις ανέγερσης του έργου, από τη φάση του σχεδιασμού και κατάρτισης των προδιαγραφών, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία και την παράδοση και έναρξη χρήσης του νέου αυτόνομου εργαστηρίου, γεγονός που αναγνωρίστηκε και μέσω της βράβευσης της κοινής συμμετοχής τους στα βραβεία Health and Safety Awards 2022!