Η Σωληνουργεία Κορίνθου ηγείται των εξελίξεων στην αγορά ενέργειας και αναλαμβάνει δράση για την παροχή λύσεων για το σχέδιο European Hydrogen Backbone και τις αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της για πιστοποίηση νέων αγωγών για μεταφορά υδρογόνου.

 
Το 2021 πιστοποιήσαμε επιτυχώς σωλήνες μεγάλης διαμέτρου για νέα έργα στην Ευρώπη μεταφοράς υδρογόνου. Σήμερα  επεκτείνουμε περαιτέρω τις δυνατότητές του διαπιστευμένου εργαστηρίου δοκιμών μας, με ένα νέο υπερσύγχρονο εργαστήριο πιστοποίησης αγωγών για τη μεταφορά υδρογόνου. Το εργαστήριο αυτό είναι από τα πρώτα παγκοσμίως του είδους του για παραγωγό σωλήνων και μας προσφέρει νέες δυνατότητες για να καλύψουμε τις αυξανόμενες ανάγκες ανάπτυξης δικτύου υδρογόνου, με σκοπό την επίτευξη των ενεργειακών στόχων για το κλίμα.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλο και περισσότερα έργα νέων αγωγών από αυτά που έχουμε αναλάβει πρόσφατα, επιζητούν την πιστοποίηση για μεταφορά υδρογόνου, προκειμένου οι σωλήνες που παράγονται τώρα και θα εγκαθίστανται στο υπάρχον δίκτυο φυσικού αερίου, να είναι σε θέση να καλύψουν το ενεργειακό μείγμα του μέλλοντος.
Το εργαστήριο έχει σχεδιαστεί για να πιστοποιεί υλικά για αγωγούς μεταφοράς υδρογόνου σε καθαρή μορφή ή ως μίγμα, υπό συνθήκες στατικής φόρτισης και υψηλής πίεσης (έως 207 bar), και ακολουθώντας τις απαιτήσεις του προτύπου ASME B31.12 option Β. Αυτή η νέα εγκατάσταση έχει σκοπό να θα υποστηρίζει πρωτίστως δοκιμές πιστοποίησης νέων έργων αγωγών υδρογόνου, καθώς επίσης και επιπλέον προγράμματα της εταιρίας σε έρευνα και ανάπτυξη.
 
Τα νέα σχέδια ανάπτυξης για το 2022 περιλαμβάνουν την περαιτέρω αναβάθμιση του εργαστηρίου για δοκιμές αντοχής σε θραύση υπό συνθήκες αυξανόμενης φόρτισης καθώς και δοκιμές αντοχής έναντι φαινομένων κόπωσης.