Ο τομέας εξόρυξης και παραγωγής πετρελαίου και αερίου στον οποίο επικεντρώνονται οι δραστηριότητες της Σωληνουργείας Κορίνθου χαρακτηρίζεται από συνεχή τεχνολογική εξέλιξη και χρήση τεχνολογιών αιχμής.
 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου παρακολουθούν συνεχώς τις τελευταίες τεχνικές και τεχνολογικές εξελίξεις, μέσω των παρακάτω ενεργειών Έρευνας και Ανάπτυξης:
 • Εφαρμογή τεχνικών βελτιστοποίησης των διεργασιών συνδυαζόμενες με εσωτερικές δοκιμές στοχεύοντας όσο το δυνατό «στενότερα» όρια παραμέτρων και κατά συνέπεια σε υψηλότερη ομοιομορφία προϊόντος.
 • Επέκταση της γκάμας παραγωγής όσον αφορά στο πάχος / ποιότητα χάλυβα.
 • Παρακολούθηση της συγκόλλησης με προηγμένες τεχνικές.
 • Ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων ιχνηλασιμότητας.
 • Παραγωγή σωλήνων για χρήση σε εφαρμογές χαμηλών θερμοκρασιών
 • Παραγωγή σωλήνων για υποθαλάσσια χρήση με αντοχή σε αξονικές παραμορφώσεις (strain)
 • Ανάπτυξη σωλήνων υψηλής αντοχής για χρήση σε εφαρμογές όξινου περιβάλλοντος (sourservice).
 • Εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών στο πεδίο των μη καταστροφικών ελέγχων.
 • Χρήση προηγμένων συστημάτων προστασίας των χαλυβδοσωλήνων από την διάβρωση και την μηχανική φθορά.  
 • Ενσωμάτωση προηγμένων τεχνικών δοκιμών/ελέγχων δίνοντας έμφαση στην φιλοσοφία “onestopshop”
 • Συνεργασία με διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς ινστιτούτα (EPRG, TWI, ELKEME)
 • Συμμετοχή σε σημαντικά Ευρωπαϊκά και Διεθνή Ερευνητικά προγράμματα στοχεύοντας στην ανάπτυξη των ιδιοτήτων του προϊόντος και της αρτιότητάς του κατά την χρήση (JIP, RFCSprojects).
 
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
 • Manufacturing of 25mm heavy-wall linepipe using the high frequency induction (HFI) welding technique, a challenge for a pipe manufacturer, A. S. Tazedakis, N. G. Voudouris, M. Musslewhite, Proceedings of the 8th International Pipeline Conference (IPC 2010), Calgary, Alberta, Canada
 • Technical challenges of heavy-wall HFW pipe production for BORD GÁIS ÉIREANN pipeline project, P. O’Dwyer, A. S. Tazedakis, P. Boothby, Proceedings of the 8th International Pipeline Conference (IPC 2010), Calgary, Alberta, Canada
 • Analysis of pipe expansion associated with field hydrostatic testing, S. C. Rapp, D. Dimopoulos, V. Gotsis, W. Lamberth, M.J. Rosenfeld, Proceedings of the 8th International Pipeline Conference (IPC 2010), Calgary, Alberta, Canada 
 
International Organizations