Η πρώτη παραγωγική εγκατάσταση των Σωληνουργείων Κορίνθου εκτός των ελληνικών συνόρων, ξεκίνησε τη λειτουργία της μέσα στο 2007, ως μέλος κοινοπραξίας με το εργοστάσιο Seversky Tube Works (STW), το οποίο ανήκει στο γκρουπ της TMK. Η κοινοπραξία ονομάστηκε “JSC TMK-CPW”, οι εγκαταστάσεις της οποίας βρίσκονται  στη πόλη Polevskoy (περιοχή Sverdlovsk, εργοστασιακή μονάδα Seversky).